nieuws

Zorgvastgoed door minister Klink een riskante investering

bouwbreed

Het Rijk draagt met ingang van volgend jaar de financiering van de huisvesting van ziekenhuizen over aan de zorginstellingen zelf. Marktpartijen staan al lang likkebaardend klaar om de ziekenhuizen hierbij te helpen. Maar CDA-minister Klink (volksgezondheid) heeft een addertje onder het gras gestopt.De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de financiering van zorghuisvesting van de overheid naar de instellingen zelf hangt samen met het streven om de zorg efficiënter te laten werken.

Beschouwing
In het huidige stelsel streven zorginstellingen naar zoveel mogelijk vierkante meters. Het Rijk betaalt immers de financieringslasten en je weet nooit hoeveel ruimte je misschien in toekomst nog nodig hebt. Een extra operatiekamer is dan altijd mooi meegenomen, zo is de huidige redenering bij ziekenhuisbestuurders.
Een ziekenhuis dat zelf opdraait voor de huisvestingskosten gaat heel anders te werk. De extra operatiekamer is dan al gauw een last, want de kosten die zijn gemaakt voor de bouw en inrichting worden niet terugverdiend als deze onbenut blijft.
Over het doel, optimale huisvesting van zorginstellingen, verschilt Klink niet van mening met de zorgsector. Over de uitwerking ligt de minister van volksgezondheid momenteel met de sector op ramkoers. Hij wil de zorginstellingen verplichten om de waardestijging van hun vastgoed direct te investeren in de zorg. Doen zij dat niet, dan moet het geld worden gestort in het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten.
Zorginstellingen zijn woedend in opstand gekomen. Zij vinden dat Klink zich onterecht met de besteding van hun vermogen bemoeit. Ziekenhuizen en andere zorgverleners zijn immers private organisaties en het Rijk kan niet zomaar voor hen beslissen wat zij met hun vermogen doen.
Voor de marktpartijen, waaronder bouwers, projectontwikkelaars, institutionele beleggers en installatiebedrijven, is zaken doen met zorginstellingen door het voorbehoud van Klink een stuk minder aantrekkelijk. Nemen zij op wat voor manier dan ook een financieel belang in de huisvesting van een zorginstellingen, dan spekken zij niet de eigen kas maar die van Klink. De minister roomt de waardestijging immers direct af. Investeren in zorgvastgoed door zowel commerciële partijen als de zorginstelling wordt hierdoor een vruchteloze onderneming.
Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over de voorstellen van Klink. Het is te hopen dat de parlementariërs niet zitten de suffen en de bewindsman ervan overtuigen dat het hoog tijd wordt om de zorginstellingen los te laten. Houdt de minister vast aan zijn plannen, dan blijft zorghuisvesting een verliesgevende investering en wordt de gewenste optimalisering niet gerealiseerd.

Reageer op dit artikel