nieuws

Zeker a fkoop over Zuiderzeelijn

bouwbreed Premium

De kansen voor een Zuiderzeelijn zijn verder geslonken. Minister Eurlings (verkeer) zou zijn beslissing al hebben genomen om het Noorden met 1,4 miljard euro af te kopen met allerlei andere projecten. De snelle spoorverbinding stopt dan in Lelystad. Het besluit ligt gevoelig in politiek Den Haag, maar de uitkomst is onvermijdelijk.

analyse
Stapels rapporten liggen ten grondslag aan de Zuiderzeelijn. Uit geen enkele prognose blijkt dat het mogelijk is een snelle verbinding tussen Amsterdam en Groningen rendabel te maken. Winstgevende exploitatie wordt al lastig voor de hsl-zuid die steden als Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Parijs verbindt. Dat zegt iets over de kansen van een lijn tussen Amsterdam, Leeuwarden, Drachten en Groningen.
Het tracé tussen Amsterdam en Almere is onomstreden. De toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven Lelystad als overloop van Schiphol, zou doortrekken van die lijn naar die stad kunnen rechtvaardigen. Het kabinet beslist dit najaar over verdubbeling van de zogenoemde Flevolijn. Daarbij komt het bedrag van 1,4 miljard euro, de helft van de gereserveerde 2,9 miljard euro voor de gehele Zuiderzeelijn, goed van pas.
De noordelijke provincies hebben slim onderhandeld en kunnen in elk geval een claim leggen op de andere helft. Voor 1,4 miljard euro kunnen wensenlijstjes op het gebied van infrastructuur worden ingewilligd. De ring rond Groningen en Leeuwarden, een ov-project bij Leeuwarden en N33 tussen Assen en Zuidbroek. Ook wordt gedacht aan een Waddenuniversiteit en nog wat andere prestigeprojecten.
Desondanks houden de noordelijke provincies vast aan een snelle verbinding. Politieke bestuurders zien nu eenmaal graag megaprojecten met veelbelovende vooruitzichten over toekomstige ontwikkelingen. Ook VNO-NCW Noord blijft zich tot het laatst toe inzetten voor een snelle verbinding. Voorzitter Hans Haerkens betitelt de lopende onderhandelingen als “een beschamende koehandel”.
Het lijkt erop dat daarbij voorbij wordt gegaan aan de Hanzelijn. Deze investering van ruim een miljard euro is onomkeerbaar. Bijna het gehele traject is gegund, de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle wordt uiterlijk in 2012 in gebruik genomen. De treinen sluiten naadloos aan op de verdubbelde Flevolijn die in de 2013 klaar moet zijn en sluit in Zwolle weer aan op bestaande de intercity’s naar het Noorden. Het is de vraag of het tracé van de Zuiderzeelijn niet slimmer is dan dat van de Hanzelijn, maar dat is wijsheid achteraf. De lijnen zouden direct met elkaar concurreren in een gebied dat toch al niet dichtbevolkt is.
Eurlings moet echter voorzichtig opereren. Hij voert op de achtergrond gesprekken met de drie noordelijke provincies om een pakket af te stemmen waar iedereen zich in kan vinden. Het machtsblok van de noordelijke commissarissen met Nijpels en Alders is gebroken. Maar het besluit ligt ook gevoelig binnen het kabinet en bij de noordelijke Kamerleden.

Reageer op dit artikel