nieuws

Woonboten stad Groningen aangesloten op rioolnet

bouwbreed Premium

De circa 430 woonschepen in de stad Groningen worden aangesloten op het riool. Doel is de waterkwaliteit te verbeteren. Nu wordt er nog geloosd op de stadswateren. Met de aansluitoperatie is ongeveer 4 miljoen euro gemoeid.

De gemeente Groningen heeft hiervoor een akkoord gesloten met de provincie en de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest. Het besluit moet nog officieel worden genomen maar als het ervan komt, wordt het project het komende jaar uitgevoerd. Het leeuwendeel van de kosten komt voor rekening van de gemeente.
Uit een onderzoek blijkt dat 70 procent van de schepen met een vaste ligplaats kan worden aangesloten op de riolering. De overige boten, waarvan één als varend kan worden aangemerkt, krijgen om technische of financiële redenen een andere oplossing aangereikt. Dat betekent in de praktijk de aansluiting op een door de gemeente te verzorgen individuele installatie voor de behandeling van afvalwater (iba). Die loost na zuivering direct op het oppervlaktewater.
De aansluitingen op het riool zijn duur. De prijs komt op gemiddeld 12.000 euro per boot. Ter vergelijking: voor woningen buiten de bebouwde kom geldt in Groningen als grens voor het maken van een aansluiting een kostprijs van 8000 euro. Dat is dan een punt op maximaal 40 meter van de woning; voor de rest zijn de bewoners zelf verantwoordelijk. Een iba kan voor 5000 euro per boot maar de betrokken bestuurders beschouwen dit als tweede keus.

Dwang

Eigenaren van woonboten laten meebetalen voor een aansluiting zou in de kosten schelen maar is niet realistisch, omdat ze niet gedwongen kunnen worden mee te werken. Zij vallen niet onder de Woningwet en lozen bovendien formeel al op het riool.
In de rioolrechtverordening staat het oppervlaktewater namelijk ook als riool aangemerkt en de bootbewoners betalen daarvoor rioolrecht.
Zodoende kunnen ze zich met hun ‘aansluiting’ al als gesaneerd beschouwen. Bij vervanging van een schip of een nieuwe ligplaats kan een aangepaste woonschepenverordening er wel voor zorgen dat strengere eisen mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel