nieuws

Woningen te dicht bijgasleidingen

bouwbreed

Op honderd plekken in Nederland staan woningen te dicht bij aardgasleidingen. Daarnaast zijn er ook flink wat nieuwe woningen te dicht bij de leidingen gepland.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de consequenties van de nieuwe veiligheidsregels voor buisleidingen.
Het kabinet besloot in februari tot een aanscherping van de veiligheidsregels voor buisleidingen in de buurt van bebouwing. Woningen, ziekenhuizen en scholen moeten op een veilige afstand van buisleidingen komen te staan.
De omvang van de bouwvrije veiligheidszone kan per gemeente of gebied gaan verschillen. De veiligheidscontour wordt bepaald op basis van de dikte van de aanwezige leidingen, de diepte waarop ze liggen, de druk en de stoffen die er door moeten worden vervoerd.

Miljoenen

Minister Cramer (VROM) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de nieuwe regels tot gevolg hebben dat er langs 30 kilometer bebouwing te dicht bij de leidingen staat. Volgens de minister moeten er maatregelen worden genomen die “enkele miljoenen” euro’s kosten.
Cramer schat in dat eenvoudige ingrepen volstaan. Het gaat dan om het afdekken van de leidingen met beton of ze dieper onder de grond leggen. VROM gaat ervan uit dat er geen panden gesloopt hoeven te worden. In het overleg van de minister met de lagere overheden en de Gasunie moet duidelijkheid komen over de precieze aanpak van de onveilige situaties.
Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat de nieuwe regelgeving ook consequenties heeft voor de diverse uitbreidingsplannen. Op basis van de Nieuwe Kaart van Nederland schat het RIVM dat er langs 65 tot 80 kilometer leiding een knelpunt ontstaat, omdat de geplande woningen, scholen en ziekenhuizen te dicht in de buurt van de leidingen komen te staan. Het overleg met de gemeenten en de Gasunie moet uitwijzen in hoeverre plannen moeten worden aangepast. Onduidelijk is ook nog wie daarvoor gaat betalen.
Minister Cramer schrijft dat ze eind dit jaar overeenstemming wil hebben over de aanpak van de knelpunten en de verdeling van de kosten.

Reageer op dit artikel