nieuws

Woningbouwplannen kabinet volstrekt onhaalbaar

bouwbreed

Nederland komt tienduizenden handen tekort om te kunnen voldoen aan de bouwambities van het kabinet. Realisering van jaarlijks 80.000 tot 100.000 woningen is daarom volstrekt onhaalbaar.Het Economisch Bureau van bankverzekeraar ING signaleert dat de komende periode het aantal beschikbare arbeidskrachten in de bouw jaarlijks met zevenhonderd personen afneemt. Als de huidige productiviteit van 0,91 arbeidsjaar per woning niet stijgt, blijft de nationale bouwcapaciteit steken op een niveau van 68.000. Een eenvoudig rekensommetje wijst uit dat de aannemers voor een productie van 80.000 tot 100.000 huizen per jaar tegen een tekort aan arbeidskrachten aanlopen van 11.000 tot 29.000. Uit het gisteren in het Bouwhuis te Zoetermeer gepresenteerde ING-rapport Woningbouw komt naar voren dat de aannemers nog heel wat steken laten vallen. Het kritische document kwam tot stand in nauw overleg met branchevereniging Bouwend Nederland.Veel vertrouwen heeft de bankverzekeraar niet dat de bouwbranche op korte termijn een omslag zal maken. “De belangrijkste hindernis voor innovatie in de bouw is de nog steeds veel voorkomende traditionele organisatievorm. In het traditionele proces bouwt de aannemer iets waarop hij bij het ontwerp nauwelijks tot geen invloed heeft gehad. De geringe inbreng in het eigen bouwproces belemmert de introductie van efficiëntere werkmethoden.”Samenwerking is volgens het ING-rapport niet de sterkste kant van de bouwnijverheid. Een situatie wordt geschetst van scherpe concurrentie op prijs. Onderaannemers en toeleveranciers worden in de spiraal meegetrokken en zien zich niet zelden gedwongen onder de kostprijs te werken. Uitlaatklep om de projecten toch nog tot een succes te maken, is het schrijven van meerwerk, een bron van onderlinge geschillen. In de ogen van de ING-analisten legt het getouwtrek over de prijzen in de vroege fase een slechte basis voor duurzame samenwerking. Dat terwijl de faalkosten voor 90 procent worden veroorzaakt door het fenomeen slechte samenwerking.

Het rapport legt de vinger op de zere plek van de maar mondjesmaat van de grond komende innovaties. Waarom niet driftig gesleuteld aan een grotere efficiëntie? In de periode 1990-2006 blijkt de arbeidsproductiviteit echter met 6 procent te zijn gedaald. Het cijfer steekt schril af bij de rest van het Nederlandse bedrijfsleven, waar in hetzelfde tijdvak de arbeidsproductiviteit met bijna een kwart toenam. Ook vergeleken met de ons omringende landen komt de Nederlandse bouw er niet goed af.
De analisten van ING stellen dat de aannemers om slagvaardiger te worden, moeten investeren in de efficiëntie van hun bouwprocessen. Mocht de sector slagen jaarlijks 3 procent progressie te boeken dan kan – ondanks het dalende aanbod op de arbeidsmarkt – de productie omhoog naar 79.000 woningen.

Hindernis

Reageer op dit artikel