nieuws

Woningbeleggers ongerust over akkoord corporaties

bouwbreed Premium

De institutionele vastgoedbeleggers maken zich grote zorgen over verdere verscherping van oneerlijke concurrentie en marktverstoring door corporaties op commerci ë le markten. Reden is het akkoord dat minister Vogelaar (Wonen) met de corporaties heeft afgesloten.

In het akkoord hebben de corporaties belangrijke toezeggingen binnengehaald in ruil voor een vaag en onduidelijk investeringsfonds. “Het nieuwe fonds lijkt sterk op het Wooninvesteringsfonds, een vrijwillig matchinginitiatief tussen rijke en arme corporaties. Daar is weinig animo voor. Het met veel tamtam nu aangekondigde investeringsfonds lijkt niet meer te zijn dan opnieuw een vrijwillig matchinginitiatief waaraan alleen de corporaties onderling als extra vangnet wat aan hebben”, zegt Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN).
Ook dat corporaties van Vogelaar de brede verantwoordelijkheid voor het wonen toebedeeld krijgen en de grip van de overheid op de corporaties aanzienlijk zal verminderen, baart IVBN zorgen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het met voorrang beschikbaar stellen van bouwlocaties aan corporaties.
IVBN vreest dat dit handjeklap gaat worden tussen gemeenten en corporaties. Als die bereid zijn te investeren in binnensteden, krijgen ze in ruil daarvoor locaties in nieuwe uitleggebieden.

Investeringscondities

Dit is een gevolg van de afgesproken inspanning van de minister om de corporaties de benodigde investeringscondities te bieden waarmee 150.000 nieuwe woningen in en buiten de veertig aangewezen probleemwijken kunnen worden gebouwd. Daaronder zitten ook dure huur- en koopwoningen.
De zorgen van IVBN worden mede gevoed doordat het Investeringsfonds wordt opgezet zonder rendementseis. “Dat is nog niet zo erg als het werkingsgebied van het fonds beperkt blijft tot de veertig wijken. Dat is echter niet het geval, waardoor oneerlijke concurrentie met institutionele beleggers in woningen dreigt”, aldus Van Blokland.
Hij maakt zich ook zorgen dat het gelijke speelveld tussen institutionele beleggers en corporaties nog niet is bereikt ondanks de vennootschapsbelasting die geheven gaat worden bij corporaties.
“In feite gaat het nog steeds om de zogenoemde Bos-heffing die nu gekunsteld via de vennootschapsbelasting (vpb) geheven gaat worden. Dat betekent echter nog steeds niet dat er een fiscaal gelijk speelveld is op de markt waarop onze leden zich begeven. Het gaat hier om het afromen van het vermogen van de corporaties, dat is wat anders dan de vpb die normaal wordt geheven”, vindt Van Blokland.
Zijn conclusie is dat Vogelaar zich door de corporaties met een kluitje in het riet heeft laten sturen. “Maar dan wel een duur kluitje, van 2,5 miljard euro.”

Reageer op dit artikel