nieuws

Watersector verwacht fors tekort aan technologen

bouwbreed Premium

Vergrijzing van de drinkwater- en afvalwatersector leidt binnen vier jaar tot een tekort van 8000 watertechnologen. Er is vooral behoefte aan personeel met een opleiding op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het Netherlands Waterpartnership (NWP) inventariseert momenteel onder 1600 bedrijven in de watersector wat ze doen op het gebied van voorlichting aan onderwijsinstellingen. Op basis van het onderzoek van NWP moet actie worden ondernomen om werken in de watersector populairder te maken. Naast het NWP zelf zijn hierbij dertien van de aangesloten bedrijven, het Platform Bètatechniek en het ministerie van Economische Zaken betrokken.
Nederland staat wereldwijd bekend om zijn kennis op het gebied van watertechnologie, aldus het NWP. “Maar de bron van die kennis dreigt uit te drogen omdat te weinig jongeren kiezen voor een exacte opleiding.”
De ernst van de situatie wordt toegelicht in het internettijdschrift Waterforum online. Dat meldt dat de komende vier jaar behoefte is aan duizenden mbo’ers met een technische of een economische achtergrond. Zowel op het gebied van watertechnologie als binnen de sector deltatechnologie dreigt een enorm tekort aan specialisten. Daardoor komt de ambitie van de branche om wereldwijd te werken in het geding.
“Het is van cruciaal belang veel meer jongeren te interesseren voor een opleiding die op de watersector aansluit”, aldus Carien van Oers, manager technologie en business partnering van technologisch instituut Wetsus. “Dat is nodig om zo de toonaangevende positie van de Nederlandse watersector op de internationale watermarkt te behouden en uit te breiden.”

Stageplekken

NWP wil de relatie tussen het onderwijs en de werkgevers verbeteren. Dat kan door contacten tussen bedrijven en onderwijs te verbeteren. “Bijvoorbeeld door meer stageplekken te realiseren en gastlessen of -colleges door het bedrijfsleven te laten plaatsvinden”, aldus Renée Vergouwe van Netherlands Waterpartnership. De inventarisatie moet uitwijzen welke bedrijven het meest doen aan het leggen van contacten met het onderwijs, op welke manier en of zulke activiteiten een structurele rol kunnen gaan spelen bij het werven van leerlingen en studenten. “Wij hebben in Friesland al veel ervaring opgedaan door scholen bij onze onderzoeksprogramma’s te betrekken”, legt Van Oers uit. Docenten van middelbare scholen zijn er enthousiast over. Leerlingen worden geconfronteerd met nieuwe technische snufjes en krijgen daarnaast een beeld van het werk in de sector. “Dat kan hun keuze voor later beïnvloeden”, zegt Van Oers.
Een probleem is dat ook andere technische sectoren jongeren proberen te interesseren voor specifieke beroepen. Anders gezegd, uiteenlopende branches vissen in dezelfde schaarsbevolkte vijver.

Reageer op dit artikel