nieuws

Voor gevangenissen 266 miljoen nodig

bouwbreed Premium

De justitiële inrichtingen krijgen 266 miljoen euro om te garanderen dat hun gebouwen volledig brandveilig worden. Het geld wordt ingezet voor bouwkundige en technische maatregelen in 103 gevangenissen.

In een overleg in de Tweede Kamer heeft minister Vogelaar (wonen) verklaard dat de scans naar de brandveiligheid in de gevangenissen en andere gebouwen waar mensen vastzitten, hebben uitgewezen dat er ruim 260 miljoen euro nodig is om de gebouwen te laten voldoen aan eisen in het Bouwbesluit. Dit is aanzienlijk meer dan het bedrag dat het kabinet eerder reserveerde voor de aanpak van brandonveilige justitiële inrichtingen.
In de rijksbegroting voor volgend jaar trok het kabinet 82 miljoen euro uit om de brandveiligheid te verbeteren.

Schiphol-Oost

Eerder dit jaar zijn alle justitiële inrichtingen als gevangenissen en cellencomplexen in containers gecontroleerd op brandveiligheid. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand op Schiphol-Oost, waarbij in 2005 elf gedetineerden om het leven kwamen. In het rappoort constateerde de raad diverse overtredingen van de bouwregels. Zo was de afstand van de cellen naar de uitgang veel groter dan was toegestaan, werkte de installatie die de rook had moeten afvoeren niet en was de brandwerendheid van de cellen niet in orde.
De scans in de andere justitiële inrichtingen hebben uitgewezen dat veel gevangenissen niet voldoen aan de bouwregels en daarom extra voorzieningen moeten krijgen. Het gaat onder andere om sprinklerinstallaties, extra brandwerende voorzieningen, compartimentering, extra vluchtdeuren en de vervanging van glaspuien.
Los van de aanpak in de justitiële inrichtingen onderzoekt de Rijksgebouwendienst ook hoe het met de brandveiligheid van andere rijksgebouwen is gesteld.
De minister liet zich in de het overleg met de Kamer niet uit over de totale kosten voor het brandveilig maken van alle rijksgebouwen. Eerder dit jaar bleek uit een uitgelekte interne notitie van de Rijksgebouwendienst dat ambtenaren denken dat er in totaal ruim 800 miljoen euro nodig is. Volgens Vogelaar is het echter te vroeg om daarover iets te zeggen. “Een groot deel van de scans loopt nog”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel