nieuws

Vlissingen komt tekort op Scheldekwartier

bouwbreed

De gemeente Vlissingen komt 62,5 miljoen euro tekort op het plan Scheldekwartier. De grondaankoop en herontwikkeling van het voormalige terrein van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) tot een nieuw stadsdeel kost rond de 160 miljoen euro, terwijl de opbrengsten maar ongeveer 110 miljoen bedragen. Dat blijkt uit de grondexploitatie die Witteveen+Bos heeft opgesteld in opdracht van het gemeentebestuur.

De gemeente Vlissingen komt 62,5 miljoen euro tekort op het plan Scheldekwartier. De grondaankoop en herontwikkeling van het voormalige terrein van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) tot een nieuw stadsdeel kost rond de 160 miljoen euro, terwijl de opbrengsten maar ongeveer 110 miljoen bedragen. Dat blijkt uit de grondexploitatie die Witteveen+Bos heeft opgesteld in opdracht van het gemeentebestuur.
In november 2006 is de aanbesteding van het eerste van de vijf deelplannen van het project Scheldekwartier gestart, waar negentig van de bijna 1800 woningen zijn gepland. Op 3 juli zou het eerste deelplan moeten worden gegund, maar het college van B en W besloot de gunning een aantal maanden uit te stellen, nadat er steeds meer signalen kwamen dat er een tekort op de grondexploitatie was. Het gemeentebestuur vond de eerdere grondexploitatie bij het masterplan, waarin de begroting ongeveer sluitend was, niet gedetailleerd genoeg en oordeelde dat aanbesteding op grond van die informatie te riskant was. Vandaar de opdracht aan Witteveen+Bos voor een nieuwe grondexploitatie.
In vergelijking met de eerste grondexploitatie mist het ingenieursbureau kostenposten, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, en risico’s, zoals de dreigende verliesgevende exploitatie van de drie parkeergarages. Ook komt Witteveen+Bos tot een minder optimistische inschatting van de verkoop van de huizen. Het ingenieursbureau gaat ervan uit dat pas in 2026 alle woningen verkocht zijn.

Reageer op dit artikel