nieuws

Venlo goede werkstad, lusteloze woonstad

bouwbreed Premium

Venlo staat bekend als een goede werkstad, maar nog niet als een goede woonstad. Dat stelt burgemeester Hubert Bruls bij het tekenen van een akkoord met Woningstichting Venlo-Blerick, Antares en Urbanus.

Venlo staat bekend als een goede werkstad, maar nog niet als een goede woonstad. Dat stelt burgemeester Hubert Bruls bij het tekenen van een akkoord met Woningstichting Venlo-Blerick, Antares en Urbanus.
De drie Venlose woningcorporaties investeren de komende jaren een half miljard in de stad. Allerlei plannen die woningcorporaties en gemeente al op stapel hadden staan, worden versneld uitgevoerd. De corporaties bouwen de komende vier jaar 1557 nieuwe woningen, terwijl de gemeente een aantal procedures vereenvoudigt. Het akkoord vloeit voort uit een conflict dat een half jaar geleden uitbrak tussen de gemeente en de woningcorporaties.
Bruls is blij dat het vertrouwen tussen gemeente en woningcorporaties is hersteld. “Van de half miljard euro die zij investeren, is 260 miljoen niet rendabel. Tot 2011 neemt het eigen vermogen van de Venlose corporaties met ruim 70 miljoen af. Al dat geld komt rechtstreeks ten goede aan de stad.” “Venlo moet een aantrekkelijke, duurzame woonstad worden”, motiveert Arnold van Hoof, directeur-bestuurder van Woningstichting Venlo-Blerick. Zo willen gemeente en corporaties de CO 2 -uitstoot in tien jaar met 20 procent terugbrengen.
Volgens directeur Joep van den Bercken van Urbanus worden de woonlasten door de investering niet hoger. Dat kan door de procedures te vereenvoudigen. Bruls noemt het strategisch akkoord een belangrijke bouwsteen voor de versterking van het Venlose imago. “Wie woont in Venlo, krijgt value for money. Met die boodschap gaan we de boer op.”

Reageer op dit artikel