nieuws

Veiligheid constructie stelselmatig onder druk

bouwbreed Premium

De veiligheid van de constructie van complexe gebouwen staat tijdens het bouwproces stelselmatig onder druk. Het komt geregeld voor dat tijdens de bouw extra maatregelen nodig zijn tegen onvoorziene gevaren voor de veiligheid van de constructie.

Dat valt op te maken uit een steekproef van de VROM-inspectie naar de gevolgen van afwijkingen van de bouwtekening voor de veiligheid van complexe bouwwerken. De VROM-inspectie heeft samen met de CUR-werkgroep ‘Leren van instortingen’ vijf recent opgeleverde complexe gebouwen onder de loep genomen. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de bouwtekeningen en het uiteindelijke bouwwerk en bekeken of de personen die tijdens het proces de veiligheid van de constructie moeten bewaken, hun verantwoordelijkheden hebben waargemaakt.
Bij alle vijf onderzochte complexe gebouwen bleek dat de afwijkingen van de bouwtekeningen onvoorziene gevolgen hadden voor de constructieve veiligheid. Omdat de gevolgen niet direct werden onderkend, waren bij alle vijf bouwwerken aanvullende corrigerende maatregelen nodig om de veiligheid van de constructie alsnog te waarborgen.
Het onderzoek van de VROM-inspectie is nog niet openbaar. Vooruitlopend op de publicatie wil VROM geen nadere toelichting geven op de geconstateerde afwijkingen en de vraag in welk stadium van het bouwproces de gevaren voor de constructie uiteindelijk werden onderkend. Uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Vogelaar valt wel op te maken dat VROM nader onderzoek naar de borging van de constructieve veiligheid van complexe bouwwerken nodig vindt.
In de brief aan de Kamer gaat Vogelaar uitgebreid in op de vragen en suggesties van de Tweede Kamer voor aanpassing van de bouwregels en verbetering van het bouwtoezicht. De directe aanleiding hiervoor is het rapport over het Bos en Lommerplein.

Hoofdconstructeur

Vogelaar zegt de zorgen te delen dat het aantal bouwkundige incidenten de laatste jaren “ontoelaatbaar” groot is. De minister stelt dat de bouwregels goed zijn, maar dat het vooral schort aan een goede naleving van die regels. Daarom is ze er ook niet voor om met nieuwe strengere bouwregelgeving te komen en wijst in dat verband ook een bij wet verplichte hoofdconstructeur af.
Vogelaar legt de verantwoordelijkheid voor een betere naleving neer bij de opdrachtgevers en bouwers. Ze wil op korte termijn met de bouwpartijen en de inspectie bespreken hoe ervoor kan worden gezorgd dat de naleving van de bouwregels verbetert.
Zelf vindt de minister het dringend nodig dat opdrachtgevers en bouwers beter regelen dat er een goede controle is van de wapening voor het storten van beton. Ook staat ze positief tegenover het idee voor een “zwarte doos” waarbij een compleet dossier van de het hele bouwproces wordt aangelegd. Verder steunt Vogelaar de ontwikkeling van een database met uitgebreide analyses van bouwkundige incidenten, zodat toekomstige incidenten voorkomen kunnen worden.

Reageer op dit artikel