nieuws

Te weinig aandacht voor herhuisvesting

bouwbreed Premium

Ondernemers die willen verhuizen, besteden nauwelijks aandacht aan het daadwerkelijke herhuisvestingstraject. Met als resultaat dat het nieuwe onderkomen al snel niet aan de eisen blijkt te voldoen.

Jaarlijks worden zo miljoenen euro’s over de balk gesmeten en vele manuren verspild vanwege verhuizingen die uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden.
Dat stelt Jean-Marc Vloemans, projectmanager bij Twynstra Gudde. “Bestuurders onderschatten de herhuisvesting van hun organisatie”, stelt hij. “Ze stellen vooraf geen duidelijke eisen aan de nieuwe huisvesting, bereiden het herhuisvestingstraject onvoldoende voor en schatten de investeringen te laag in.”
De gevolgen liegen er niet om. Verhuizen staat weliswaar bij veel bedrijven hoog op de verlanglijst, maar kansen op een bedrijfspand dat aan de wensen voldoet, blijven liggen.

Visie

“Je kunt niet zeggen dat er sectoren zijn waarin dit probleem meer speelt dan in andere. Je komt het overal tegen”, zegt Vloemans. De oorzaak is dat het bestuurders veelal ontbreekt aan kennis en visie. Ze hebben geen goed beeld van welk type huisvesting past bij de veranderingen binnen hun organisatie. Tijdgebrek zorgt ervoor dat ze zich daarin nauwelijks verdiepen en evenmin de risico’s van het herhuisvestingstraject in kaart brengen. Vloemans adviseert bestuurders toch meer tijd uit te trekken om een verhuizing voor te bereiden. “Voor een ziekenhuis staat gemiddeld tien jaar. Voor een middelgroot bedrijf drie tot vijf jaar.”
Niek Willemsen, eveneens projectmanager bij Twynstra Gudde, wijst erop dat bij het zoeken naar een nieuw onderkomen vaak vooral wordt gekeken naar de investering die een verhuizing met zich mee brengt. Bestuurders missen daarentegen een visie op hoe de nieuwe huisvesting moet aansluiten bij veranderingen in hun organisatie.
Om zulke problemen het hoofd te bieden, doen bedrijven die willen verhuizen er goed aan een procesmanager in huren, pleit Vloemans. Deze kan de verschillende partijen in het huisvestingstraject begeleiden en eventueel aansturen.

Reageer op dit artikel