nieuws

Senaat stemt in metwet luchtkwaliteit

bouwbreed Premium

Minister Cramer (VROM) kan aan de slag met de verdere uitwerking van de wet voor de luchtkwaliteit die vastgelopen bouwprojecten moet vlottrekken. Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid in de Eerste Kamer het licht op groen gezet voor de aanpak van de problemen met de Europese luchtnormen.

Minister Cramer (VROM) kan aan de slag met de verdere uitwerking van de wet voor de luchtkwaliteit die vastgelopen bouwprojecten moet vlottrekken. Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid in de Eerste Kamer het licht op groen gezet voor de aanpak van de problemen met de Europese luchtnormen.
De senaat schortte voor de zomer de behandeling van het wetsvoorstel van Cramer op toen tijdens het debat bleek dat er een geheim advies lag van de Raad van State over een onderdeel van de wet. Dit onderdeel heeft betrekking op kleinere bouwprojecten die op basis van de nieuwe wet niet meer direct aan de luchtnormen worden getoetst. Het gaat vooral om woningbouwprojecten en plannen voor kleinere bedrijventerreinen, waarvan vaststaat dat ze lucht hooguit zeer beperkt verslechteren.
De senaat nam gisteren in het debat genoegen met de opheldering van Cramer over deze projecten en zal naar verwachting in meerderheid instemmen met het hele wetsvoorstel. Diverse senaatsfracties lieten echter weten bepaald niet gelukkig te zijn met de complexe opzet van de wet die regelt dat vervuilende projecten van de plank kunnen worden gehaald als daar voldoende maatregelen tegen luchtvervuiling tegenover staan. Ook zijn er zorgen of de wet wel tijdig in werking zal kunnen treden.

Reageer op dit artikel