nieuws

Rotterdam mist 80 hectare voor berging water

bouwbreed Premium

Rotterdam kampt met een tekort van 600.000 kubieke meter aan bergingscapaciteit voor water. De stad wil 80 hectare extra waterpleinen, watertuinen en singels aanleggen om Rotterdam voor 2030 ‘waterproof’ te hebben.

Dat staat in het tweede Waterplan van de havenstad dat deze maand is gepresenteerd. Het Waterplan 2 Rotterdam beschrijft in hoofdlijnen hoe de gemeente Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de stad.
Om de doelstellingen te halen, kiest de havenstad voor innovatie, onder andere met zogenaamde waterpleinen. Die moeten zorgen dat bij extreme regenbuien de riolen niet overlopen. Het water wordt tijdelijk naar deze pleinen gesluisd. Hoewel de gemeente de details nog moet uitwerken, moeten de waterpleinen op bijzondere openbare ruimten komen die normaal gesproken droog staan. Na de regenoverlast kan het waterplein het water afvoeren naar het riool. Locaties zijn er nog niet aangewezen. Daar wordt op dit moment een studie naar gedaan, staat in het Waterplan.
Rotterdam wil voor 2030 ‘waterproof’ zijn. Om dat te bereiken wordt ook ingezet op groene daken. Vanaf volgend jaar worden – waar dat mogelijk is – sedumplantjes geplaatst op platte daken. Deze planten staan er om bekend dat ze ‘vocht vreten’: ze zuigen water op, om het daarna te laten verdampen via de lucht. Ook dit kan werken om het rioolstelsel te ontzien, maar dan moet het wel grootschalig worden toegepast.

Reageer op dit artikel