nieuws

Rekenmodellen Rijkswaterstaat onbetrouwbaar

bouwbreed Premium

In wegenmodellen van Rijkswaterstaat sluipen heel makkelijk rekenfouten. Een gespecialiseerd onderzoek van de Tweede Kamer toont bij de A4 zes invoerfouten aan en bij de A74 vier foute aannames. Een grote meerderheid van CDA, SP, VVD en GroenLinks reageren geschrokken. De betrouwbaarheid van de modellen heeft een flinke deuk opgelopen.

Het onderzoeks- en verificatiebureau van de Tweede Kamer stelde een onderzoek in na de missers bij de A4 en later bij de A74. De vaste Kamercommissie heeft inmiddels het onderzoek erkend, maar de uitkomsten nog niet openbaar gemaakt. Daarmee wordt gewacht op een formele reactie van minister Eurlings (verkeer).
De conclusie dat de gehanteerde verkeerskundige modellen “erg gevoelig zijn” voor de input leidt bij een aantal partijen tot de conclusie de waarde tot nu toe te veel is overschat. Bij veel politieke besluiten over infrastructuur zijn de verkeersmodellen leidend bij de politieke afweging voor een uitvoeringsvariant. Het rapport leidt ertoe dat de betrouwbaarheid van de verkeersmodellen ter discussie staat.
“De kwetsbaarheid van de gehanteerde modellen komt pijnlijk duidelijk aan het licht. Het is veel eenvoudiger dan ik dacht om uitkomsten te manipuleren”, reageert GroenLinks Kamerlid Wijnand Duyvendak. “We moeten af van het principe om de verkeersmodellen tot werkelijkheid te promoveren bij de politieke besluitvorming. Het gewicht van de modellen zal omlaag moeten”, reageert CDA-Kamerlid Ger Koopmans. Ook de VVD stelt grote vraagtekens bij de betekenis van de modellen. “Wij staren ons blind op modellen die blijkbaar niet eens kloppen. Waar zijn ze bij Rijkswaterstaat mee bezig?”, vraagt Helma Neperus zich af. SP-Kamerlid Emile Roemer noemt het een vernietigend rapport en ziet zijn vermoeden bevestigd dat de gehanteerde modellen “zwaar verouderd en onbetrouwbaar zijn.” Hij dringt zelfs aan op heroverweging van het huidige besluit voor de Plateauvariant bij de A74.

Geen opzet

Bij de A4 Midden Delfland leidt de misser om een rijbaan te vergeten tot ruim twee jaar vertraging. De gevolgen bij de A74 om per abuis al de gevolgen van de kilometerheffing mee te rekenen, beperken zich tot een paar maanden latere oplevertijd. Het onderzoek toont aan dat betere sturing van Rijkswaterstaat de missers had kunnen voorkomen. “De gemaakte fouten zijn verklaarbaar en er zijn geen aanwijzingen dat sprake zou zijn van opzet”, concluderen de onderzoekers
Opvallend is de conclusie dat het nadere onderzoek veel meer invoerfouten aan het licht brengt dan de aanvankelijke twee. De onderzoekers vinden dat minister Eurlings (verkeer) bij de A74 de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd door vol te houden dat er maar een fout is gemaakt in plaats van vier. Bij de A4 verzuimde de minister tien maanden lang het parlement te melden dat knooppunt Ypenburg geen knelpunt meer was. Een doorslaggevend punt om de verbreding van de A13/A16 niet verder door te rekenen en zich te concentreren op de A4 Midden Delfland.

Reageer op dit artikel