nieuws

Regieraad richt zich op concrete acties

bouwbreed Premium

De Regieraad Bouw is de fase van bedenken voorbij, het gaat nu om uitvoeren. “Onze opdracht is het te laten gebeuren”, zegt voorzitter Hans Blankert over het nieuwe werkplan dat loopt tot 2009.

Als de Regieraad in 2009 definitief wordt opgeheven, dan moet de transitie van de bouw op stoom zijn gekomen. Het vernieuwingsproces moet dan onomkeerbaar zijn geworden. Dit betekent niet dat er daarna geen continuïteit meer is. Die komt dan echter te liggen bij de regionale Regieraden waarvan de verantwoordelijkheden en taken versterkt gaan worden in de komende twee jaar.
“Dat is de plek waar opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de praktijk elkaar tegenkomen. Daar moet het dus gebeuren”, vindt Blankert. Uiteraard is het niet de enige taak waarvoor de Regieraad zich gesteld ziet. Daarvoor moet er nog te veel gebeuren.
Zo vindt Blankert het absoluut noodzakelijk dat de bouw eens goed nadenkt over het fenomeen van opleverfouten. “Die zouden eigenlijk niet meer voor mogen komen”, is zijn stelling. En hij vindt het ook maar vreemd dat er nauwelijks te praten is over het geven van garanties aan klanten. “Laatst zei een bouwer tegen me dat hij geen garanties hoefde te geven omdat hij goed bouwt. Je moet het omdraaien. Je kunt gemakkelijk garanties geven omdat je zo goed bent. Dat is dan ook een speerpunt voor ons.”
Of zoals het werkplan zelf zegt: “De Regieraad onderzoekt welke mogelijkheden er zijn of welke maatregelen genomen moeten worden om het verlenen van garanties vanzelfsprekend te maken. Waar nodig zal de Regieraad zijn invloed aanwenden om regelgeving aan te passen.”

Handelen

Zoals de titel van het werkplan “Anders denken, Anders bouwen” al aangeeft, gaat het nu niet langer om bedenken en praten, maar om handelen. “Het werkplan is daarom geen dik onleesbaar stuk geworden, maar een goed leesbaar plan met concrete acties. Regelmatig laten we ook onderzoeken wat er in de praktijk van terechtkomt”, vertelt Blankert.
Een voorbeeld daarvan zijn de vernieuwingsakkoorden. Papier is geduldig, maar gebeurt er in de praktijk ook wat, was de vraag tijdens een bijeenkomst deze week aan de partners waarmee de vorige regieraad vernieuwingsakkoorden heeft gesloten. “Dat hebben we gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst waar iedere partner een korte presentatie heeft gegeven van wat er in de praktijk terecht is gekomen van de akkoorden. Wij willen daarmee mede bereiken dat er verbindingen ontstaan tussen de diverse partners en dat ze van elkaar ideeën oppikken waarmee de praktijk gediend is.”
De oud-VNO-voorzitter loopt lang genoeg mee om te beseffen dat niet alle veranderingen even snel zullen worden opgepakt. Zo vindt de Regieraad dat in het bouwonderwijs op alle niveaus aandacht gegeven moet worden aan zaken als integriteit en transparantie. Onlangs nog heeft de raad daarvoor aandacht gevraagd bij onderwijsminister Plasterk. “De vraag daar is hoe je de zaak aan het rollen krijgt. In het onderwijs verandert er al veel, dit komt daar dan nog bovenop. Het zal dan ook een punt van voortdurende aandacht zijn.”
Een verandering is ook de innige samenwerking met PSIBouw. “We houden ons allebei met hetzelfde bezig. Vorig jaar hebben we al een gezamenlijk congres gehouden waarbij alleen voor fijnproevers te zien was wat ons deel was en welk deel van PSIBouw. Daarom hebben we besloten nog nauwer te gaan samenwerken.”

Point of no return

Met nog twee jaar te gaan heeft de Regieraad nog veel te doen alvorens het ultieme doel is bereikt: een maatschappelijk betrokken, moderne en innovatieve, samenwerkende en klantgerichte sector met respect voor en vertrouwen in elkaar. Als het aan Blankert ligt, is het minste dat bereikt wordt, dat de bouw op het ‘point of no return’ is aangeland op dit gebied. Het is dan doorgaan op de ingeslagen weg of op de terugweg een noodlanding moeten maken bij gebrek aan brandstof.

Reageer op dit artikel