nieuws

Regels hoogte bouwkranen nabij Schiphol beter nageleefd

bouwbreed

Aannemers houden bij Schiphol steeds meer rekening met de hoogte van bouwkranen. Dat meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dat de regels beter worden nageleefd komt doordat de ongeveer dertig gemeenten meer aan voorlichting doen. De inspectie van Verkeer had daarom gevraagd.
Zo worden aannemers bij het afgeven van bouwvergunningen – evenals opdrachtgevers – geïnformeerd over de maximale kraanhoogtes. Deze gelden om het vliegverkeer niet in gevaar te brengen.
In de eerste helft van dit jaar zijn twaalf inspecties uitgevoerd. In drie gevallen is aangegeven welke regels er zijn, maar werden de werkzaamheden niet stilgelegd. In één geval gebeurde dat wel. De Inspectie heeft het betreffende aannemersbedrijf een waarschuwingsbrief gestuurd. In vijf gevallen is voorlichting gegeven om overtreding te voorkomen.
De gemeenten geven ook meer informatie over ontheffingen. Volgens de inspectiedienst lijkt het er op dat deze campagne effect heeft. In de eerste helft van het gebruiksjaar 2006 moest nog op totaal dertien inspecties, in drie gevallen de betreffende bouwkraan direct worden gestreken. Ook zijn in vier waarschuwingsbrieven verstuurd: drie meer dan dit jaar.

Reageer op dit artikel