nieuws

Rechtbank: Boskalis in de fout bij schorsen werknemer

bouwbreed

Boskalis moet een 36-jarige werknemer 118.000 euro betalen na beschuldigingen van seksueel contact met minderjarigen. Dat heeft de rechtbank van Dordrecht onlangs bepaald.

De baggeraar uit Papendrecht schorste de medewerker, die voor het bedrijf werkzaam was in Brazilië, in juni van dit jaar. Dat gebeurde nadat Boskalis via het hotel waar de man verbleef, had vernomen dat hij minderjarige jongens en meisjes op zijn hotelkamer had ontvangen.
De werknemer hoorde van zijn schorsing toen hij, na een verlofperiode, op kantoor in Nederland naar zijn nieuwe werkrooster kwam informeren. Kort daarna meldde hij zich ziek en schakelde rechtsbijstand in. Omdat Boskalis bleef volharden in de beschuldigingen, toog de werknemer naar de rechtbank. Daar eiste hij ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst en toekenning van 175.000 euro aan schadevergoeding en 25.000 euro smartengeld.
De rechtbank kende uiteindelijk ‘slechts’ een bedrag van 118.000 euro toe. Zij maakte echter op ondubbelzinnige wijze duidelijk dat Boskalis onzorgvuldig heeft gehandeld. “Boskalis heeft hem van ernstige strafbare feiten beschuldigd zonder dat die feiten bewezen zijn geworden”, aldus rechter mr. Kemp-Randewijk. “De werknemer is daardoor in zijn goede naam aangetast. Dat hij bovendien geestelijk een dreun heeft gekregen is niet onaannemelijk.”
Volgens de rechter had de baggeraar vooral de juistheid van de verklaring van de hoteleigenaar nader moeten onderzoeken. Zeker omdat de hotelier belang had bij het verspreiden van geruchten. Boskalis had hem immers net ter verantwoording geroepen vanwege hoge hotelrekeningen. De rechtbank vindt het ook niet netjes dat de medewerker niet direct is geïnformeerd over de geruchten. De man had onverwijld gehoord moeten worden. “Boskalis heeft dit nagelaten en is zich op het standpunt blijven stellen dat de werknemer zich wel aan de verweten gedragingen heeft schuldig gemaakt zonder concrete aanknopingspunten aan te dragen.”

Reageer op dit artikel