nieuws

Randstad door hoge huizenprijzen steeds minder aantrekkelijk

bouwbreed

De uitstroom uit de Randstad is groter dan de instroom. Oorzaken hiervan zijn de hoge huizenprijzen en het tekort aan veelgevraagde eengezinswoningen. Dit blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Onvoldoende nieuwbouw en een te gering aanbod van gewenste woningen, waardoor de prijzen sterker stijgen dan elders in het land, prijzen de Randstad uit de markt, waarschuwt de NVM. Een nieuwe kwalitatieve woningnood tekent zich af. In 2006 heeft dit al geleid tot een vertrekoverschot uit het economische hart van ons land.
In zijn algemeenheid geldt al dat de betaalbaarheid van de koopwoningen verder onder druk is komen te staan doordat de prijsstijgingen van huizen in het overgrote deel van Nederland hoger zijn dan de inflatie. In veel steden en regio’s ligt die stijging zelfs twee keer zo hoog als de stijging van de consumenten-prijsindex. Haarlem is absolute koploper waar de prijs van de gemiddelde koopwoning zes keer hoger is dan de inflatie.
“In combinatie met de geringe bouwproductie, een stagnerende koopkrachtontwikkeling en de licht oplopende rente is dit een alarmerend gegeven. De schaarste aan woningen blijft, de prijzen blijven daardoor stijgen en de betaalbaarheid van woningen zal alleen maar afnemen”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker.
Volgens de NVM is de betaalbaarheid inmiddels gedaald tot net boven het niveau van eind 2000, sinds lange tijd het laagste. Dat niveau was toen de aanzet tot een matiger ontwikkeling van de huizenprijzen.

Onvoldoende

Hukker is er niet gerust op dat de problemen in de Randstad worden opgelost. “De tijd van praten is nu echt voorbij. Er zijn volop plannen om de krappe woningmarkt te ontlasten, maar er gebeurt onvoldoende. Er wordt veel te weinig gebouwd om de grote vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen aan te kunnen. Bovendien moet de bestaande woningvoorraad dringend een kwaliteitsimpuls krijgen. De kabinetsplannen stemmen in dat opzicht niet hoopvol. Aangegeven wordt dat er op jaarbasis structureel zo’n 100.000 woningen moeten worden bijgebouwd, maar in de praktijk stuit dit nobele streven op wensen van lokale overheden en bureaucratie.”
Hij zet zich verder nog eens af tegen de verhoging van het woningforfait voor huizen vanaf 1 miljoen euro. De problematiek van de doorstroming en betaalbaarheid lost dat niet op. “Het is symboolpolitiek van het zuiverste water. Het is de NVM volstrekt onduidelijk wat het kabinet hiermee beoogt. Het kabinet lost hiermee niets op en ontkent daarmee de grote problemen die zijn ontstaan op de woningmarkt”, aldus Hukker.

Reageer op dit artikel