nieuws

Provincies moeten mooie panorama’s aanwijzen

bouwbreed Premium

Minister Cramer (VROM) vindt dat ook provincies waardevolle panorama’s vanaf de snelweg moeten aanwijzen waar een bouwverbod gaat gelden. Cramer wil daarnaast zelf op ongeveer tien plekken langs diverse snelwegen de bebouwing aan banden gaan leggen om de meest waardevolle uitzichten te beschermen.

In haar antwoord op Kamervragen over de VROM-begroting kondigt de minister aan dat zij begin volgend jaar de knoop wil doorhakken over de snelwegpanorama’s die bijzondere bescherming van het Rijk krijgen. Wat de minister betreft blijft het daar niet bij. Ze gaat provincies aansporen om de verrommeling langs de wegen tegen te gaan. Het is de bedoeling dat de lagere overheden in eigen structuurvisies aanvullende panorama’s aanwijzen waar geen bebouwing mag komen die het vergezicht verstoort.
Bij haar eigen selectie van de meeste bijzondere snelwegpanorama’s is de kwaliteit van het landschap en de kans op bedreiging door bebouwing de basis, meldt de minister. Gekeken wordt naar de nationale en internationale betekenis van het landschap en naar de waardering van de mensen van het gebied. Een gebied kan in principe al snelwegpanorama zijn als het zicht vanaf de snelweg minimaal 500 meter ver is en het mooie uitzicht minstens 5 seconden vanuit een rijdende auto kan worden gezien.

Speerpunt

Cramer laat aan de Kamer weten dat het tegengaan van de verrommeling een speerpunt van haar beleid is. Los van de panorama’s wil de minister nadrukkelijk kijken naar de bebouwing in of grenzend aan nationale landschappen, zoals het Groene Hart. Volgens de minister is het in eerste instantie aan de provincies en gemeenten om de verrommeling in de waardevolle landschappen tegen te gaan. Als die te veel steken laten vallen, zal Cramer ingrijpen en de planologische randvoorwaarden voor landschappen van nationaal belang aanscherpen.
De minister meldt dat ze de provincies heeft gevraagd planologische kaders op te stellen voor bebouwing in het buitengebied. Het gaat daarbij niet alleen om de nationale landschappen en panorama’s, maar ook om randvoorwaarden voor bebouwing in de zogeheten rijksbufferzones tussen nationale landschappen en de steden.

Reageer op dit artikel