nieuws

Personele krapte in bouwsector neemt af

bouwbreed Premium

Het personeelsgebrek in de bouwnijverheid neemt gestaag af. Vooral in de grond-, water- en wegenbouw daalt de vraag naar nieuwe medewerkers sterk.

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid constateert in zijn maandelijks conjunctuurmeting dat in de bouw nog slechts één op de vijf hoofdaannemers verwacht binnenkort extra personeel aan te trekken. Een jaar geleden werkte nog 26 procent van de ondernemingen aan uitbreidingen.
De terugslag is het sterkst waarneembaar in de grond-, water- en wegenbouw. Van de 26 procent die in september 2006 op zoek was naar nieuwe medewerkers, is een jaar later nog slechts 6 procent over. In de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef de daling beperkt tot 3 procentpunten. Ondanks de conjuncturele bloei worden bij 4 procent van de Nederlandse hoofdaannemers saneringen voorbereid.
Het EIB stelt in zijn onderzoek voor de Europese Commissie vast dat de bouwers over het algemeen positief aankijken tegen hun marktkansen. Eén op de vijf bedrijven bestempelt de werkvoorraad als groot. Een groep van 6 procent zou best wat meer projecten kunnen gebruiken. Vooral de sector gww zit goed in het werk. In de branche geeft 35 procent aan de werkvoorraad voor de tijd van het jaar als groot te ervaren. In het segment b&u is slechts 17 procent zo positief.
De omvang van de orderportefeuille in de b&u is eind september met 0,3 maand gegroeid tot 8,7 maanden. Onveranderd ten opzichte van augustus, had de gww voor 6,9 maanden werk op de plank.

Sprint

Het EIB merkt op dat de diverse deelsectoren een verschillende ontwikkeling doormaken. De wegenbouw trok een flinke sprint en verbeterde zijn werkvoorraad met 0,5 maand tot 7,3 maanden. De orderportefeuilles in de grond- en waterbouw slonken met 0,4 maand.
Driekwart van de hoofdaannemers meldt in september geen last te hebben van enige vorm van stagnatie. Bedrijven die wel obstakels op hun weg zien noemen meestal het gebrek aan vakbekwaam personeel als grootste struikelblok. Al met al kampt 8 procent van de hoofdaannemers met stagnatie vanwege een te zwakke personele bezetting. Het EIB noteert tevens klachten over onvoldoende orders en de gebrekkige voorziening van materialen (beide 3 procent). Bijna de helft van de hoofdafnemers rekent komende maanden op stijgende afzetprijzen.

Reageer op dit artikel