nieuws

Personeelstekort vraagt moderne voorwaarden

bouwbreed

Het tekort aan personeel in de bouw vraagt om modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Deeltijdarbeid en verlichting van de arbeid is nodig om nieuwe instromers binnen te halen.

Juist in deze tijd ontkomt de sector er niet aan om breder te kijken naar potentiële instromers onder wie vrouwen. “Juist die groep wil graag in deeltijd werken. Daar zal de bouw op in moeten spelen. De werkgever die denkt dat hij alleen maar kan werken met mensen die 40 uur per week willen werken, krijgt het moeilijk”, voorspelt FNV Bouw-voorzitter Dick van Haaster.
De bondsvoorzitter wijst daarnaast nog op een grote groep die graag wil werken, maar specifieke wensen heeft waaronder de wens minder dan voltijd te werken. Daarbij doelde hij op de nuggers, de niet uitkeringsgerechtigden.
“Dan praat je over een groep van een half miljoen mensen, vaak hoog opgeleid. Op een totaal arbeidsbestand van 7 miljoen is dat veel.”

Schijnargument

Uiteraard weet Van Haaster dat een argument tegen deeltijdwerk in de bouw is, dat deeltijd toestaan de vraag naar personeel alleen maar doet toenemen.
“Dat is een schijnargument. Mensen die nu graag in deeltijd willen werken, zullen de bouw verlaten of er niet aan denken er te gaan werken. Juist door deeltijd mogelijk te maken vergroot je het potentieel op de arbeidsmarkt”, meent hij.
Hij vindt dan ook dat er een cultuuromslag nodig is vooral bij werkgevers. De bouw wil innovatief zijn. Sociale innovatie is ook vernieuwend, luidt zijn motto.
Daarnaast is er innovatie nodig in logistiek en de toepassing van arbeidsverlichtend materiaal en materieel. “Ook dat helpt de bouw aantrekkelijker te maken voor vrouwen”, vindt de bouwbond.

Klusvrouw

Er blijken ook veel vrouwen van bouwopleidingen te komen. Volgens deskundigen gaan die echter vaker aan de slag als klusvrouw. Daardoor zijn ze baas over hun eigen tijd en over de zwaarte van hun werk. Dat toont weer aan dat modernisering van de arbeidsvoorwaarden juist op die twee punten vrouwen kan lokken in de bedrijfstak een baan te nemen.
Bijkomend voordeel van meer vrouwen in de bouw is dat ook de cultuur op de bouwplaatsen zal veranderen. “Nu is er nog redelijk vaak sprake van een behoorlijke machocultuur. Dat weerhoudt vrouwen ook van werken in de bouw. Die vicieuze cirkel zal doorbroken moeten worden.”

Reageer op dit artikel