nieuws

Nog meer woningen aangetast door paalrot in Dordrecht

bouwbreed Premium

De fundering van nog eens 228 panden in Dordrecht moet op korte termijn worden hersteld. Daarmee komt het totaal aantal woningen dat wegens paalrot moet worden aangepakt, op ruim duizend.

Het aantal van duizend kan met maximaal 676 toenemen, omdat bij 40 procent van de panden het onderzoek nog loopt.
Dit blijkt uit het evaluatierapport van de gemeentelijke funderingsaanpak in de eerste helft van 2007. Inmiddels zijn vijfhonderd van de duizend panden hersteld of is een bouwvergunning afgegeven.
De 2,5 miljoen euro subsidie van het ministerie van VROM is al binnen. “We moeten vóór 2009 aantonen dat we vijfhonderd woningen hebben hersteld”, aldus Wim Bellaart, projectleider funderingen bij de gemeente Dordrecht, “daar slagen we zeker in.”

Weigering

Tot nu toe weigeren driehonderd eigenaren medewerking. “Zij hebben financiële problemen of zijn niet geïnteresseerd”, verklaart Bellaart. Hij verwacht dat een deel van de 228 nieuw geïdentificeerde woningen ook zal stranden.
De gemeente heeft de weigeraars een brief gestuurd met het verzoek toch mee te werken. Vanwege de bloksgewijze aanpak, levert weigeren levert ook problemen op voor de buren. Op de brief zijn nog weinig reacties gekomen.
Het onderzoek dat de rekenkamer in Dordrecht begin dit jaar begon naar de aanpak van de gemeente, loopt nog. Ook loopt er een rechtszaak tussen de gemeente en de Belangen Vereniging FunderingsProblematiek. De bewonersvereniging is van mening dat de lage grondwaterstand de oorzaak van de paalrot is en stelt de gemeente daarvoor aansprakelijk.

Reageer op dit artikel