nieuws

NMa verlaagt opnieuw aantal bouwfraudeboetes

bouwbreed Premium

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft opnieuw een aantal bouwfraudeboetes verlaagd. Acht bedrijven tekenden met succes bezwaar aan tegen de eerder opgelegde sanctie.

De betreffende ondernemingen, zijn actief in de grond-, water- en wegenbouw, installatiesector of groenvoorziening. De NMa heeft niet bekendgemaakt om welke bedrijven het precies gaat. Ook de hoogte van de exacte boetes is niet naar buiten gebracht.
De NMa stelde de boetes bij omdat de omzet van deze bedrijven te hoog was ingeschat. “De omzetcijfers van het ijkjaar waarop de boete was gebaseerd bleken niet representatief in vergelijking met de overige jaren van de overtreding”, aldus de kartelautoriteit.
Twintig bouwbedrijven die eveneens bezwaarmaakten tegen de opgelegde boetes, kregen nul op het rekest; de NMa handhaafde in hun geval de sancties.
De toezichthouder heeft inmiddels 72 bezwaarzaken afgerond. Veertig beroepschriften zijn nog in behandeling. De NMa streeft ernaar die dit jaar nog af te wikkelen.
Eind vorig jaar verlaagde de mededingingsautoriteit al de boetes van negen gww-bedrijven omdat de omzet lager bleek dan ingeschat. Begin dit jaar werden bovendien twee bestrafte bouwers ontzien omdat zij in financiële moeilijkheden waren geraakt. Een andere onderneming kreeg strafverlaging nadat de NMa een fout had gemaakt.

Melden

De kartelwaakhond benadrukt dat bouwers onregelmatigheden bij aanbestedingen nog altijd kunnen melden. Bedrijven die waardevolle informatie overhandigen kunnen boete-immuniteit krijgen. De NMa wijst er wel op dat aan de bijzondere aanpak van de bouw inmiddels beëindigd is. Dat betekent dat er geen extra kortingen meer worden gegeven op boetes.
“Nieuwe onderzoeken in deze sector worden op dezelfde wijze behandeld als elke andere zaak”, aldus de NMa.

Reageer op dit artikel