nieuws

Meeste projectontwikkelaars voor vrijhouden Groene Hart

bouwbreed Premium

Een grote meerderheid van overheden, corporaties en ontwikkelaars is voorstander van het vrijhouden van het Groene Hart. Zelfs onder projectontwikkelaars blijkt dus sprake van een weliswaar kleine meerderheid die dit standpunt huldigt.

Binnen de overheid is 83 procent van de dienaren het eens met de stelling dat het Groene Hart moet worden gespaard. In de corporatiewereld is bijna 70 procent die mening toegedaan. Van de ontwikkelaars kan 52 procent zich achter de stelling scharen. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwkennis.
Op de vraag of er ruimte moet zijn in het Groene Hart voor de bouw van luxe woningen vindt slechts 5 procent van de ondervraagden binnen de overheid dat dit moet kunnen. Maar liefst 77 procent is daar mordicus op tegen. Corporaties zijn iets positiever. Van hen vindt 22 procent dat luxe woningen in het Groene Hart mogen verschijnen tegen 44 procent die tegen is.

Opmerkelijk

Onder de ontwikkelaars ziet 30 procent de bouw van luxe woningen wel zitten. Met 34 procent is de groep die het daarmee oneens is, ietsje groter. Vooral het laatste is opmerkelijk omdat organisaties van ontwikkelaars juist kansen zien voor het Groene Hart als er maar dure woningen mogen worden gebouwd. Het geld dat daaruit vrijkomt, kan in die visie worden ingezet om het Groene Hart te verbeteren, waardoor het zijn taak als cultuurlandschap beter kan waarmaken.
Volgens bouwkennis is het echter maar afwachten wat er eventueel nog in het Groene Hart gaat gebeuren. Het ruimtelijk beleid is er momenteel op gericht om zoveel mogelijk te bouwen in en aansluitend bestaand stedelijk gebied.
Specifiek voor het Groene Hart geldt dat dit gebied ook in de toekomst met zijden handschoenen moet worden aangepakt. Gezien het woningtekort en de geringe mogelijkheden van steden rond het Groene Hart om forse bouwstromen weg te zetten, zal de druk op het gebied groot blijven. Die druk zal alleen maar groter worden, naarmate steden er minder in slagen in binnensteden ontwikkelingen van de grond te krijgen. Het nog steeds bestaande woningtekort en de wens van het kabinet om nog forse aantallen woningen per jaar neer te zetten, zorgen dan automatisch voor overloop naar het Groene Hart.

Reageer op dit artikel