nieuws

Maatschappelijke prestaties corporaties matig

bouwbreed Premium

De maatschappelijke prestaties van corporaties zijn aanzienlijk lager dan wat belanghebbenden verwachten. Dit blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Maatschappelijk Rendement.

Corporaties krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 6.07 voor hun maatschappelijke activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid in wijken. Dit cijfer krijgen zij van 534 gemeentelijke ambtenaren, politiemensen, huurders en zorgfunctionarissen. Hun verwachting ligt hoger met gemiddeld 7,25.
De ondervraagden zijn het meest teleurgesteld over de manier waarop corporaties hun zorg voor veiligheid in de wijken waarmaakt. De verwachting waren hooggespannen met een 7,46. De praktijk wordt echter beoordeeld met een 5,7.
Ook op het gebied van zorg voor het milieu waren de verwachtingen hooggespannen met een 7,48. In de praktijk vinden de stakeholders de inspanningen van de sociale huisvesters echter maar net een zes waard.

Oprechtheid

Net onder een zes scoorden de corporaties op de punten oprechtheid en sociale verantwoordelijkheid. De ondervraagden verwachten hier toch duidelijk een betere prestatie van even boven de 7. De kleinste mismatch tussen verwachting en werkelijkheid is te vinden op het criterium samenwerkingscapaciteit. Hier was de verwachting een 7 en werd een 6,5 gescoord.
Volgens de onderzoekers kunnen er twee verklaringen zijn voor het verschil tussen verwachtingspatronen en de beoordeling van de feitelijke prestatie. Het kan zijn dat corporaties zichzelf wat overschreeuwen in de publiciteit op het punt van hun sociale verantwoordelijkheid bij de aanpak van wijken. Daardoor zou het verwachtingspatroon bij externe belanghebbenden wel eens te hoog kunnen zijn.
Een andere optie is dat de stakeholders gebrek aan kennis hebben over wat corporaties maatschappelijk kunnen betekenen waardoor er sprake is van overspannen verwachtingen. Een combinatie van beide mogelijkheden is uiteraard ook mogelijk. Nader onderzoek zal dit volgens het kenniscentrum moeten uitwijzen.

Reageer op dit artikel