nieuws

Lift in Amsterdamse School-gebouw

bouwbreed Premium

Bouwbedrijf Kakes heeft twee liftschachten geplaatst in blok III van de Spaarndammercarré in Amsterdam-Westerpark. Met de bouw van liften maakt woonstichting De Key het historische woongebouw geschikt voor ouderen en mindervaliden.

De 15 meter hoge liftschachten zijn speciaal voor dit doel gebouwd bij scheepswerf Van der Giessen.
Woongebouw Blok III aan de Polanenstraat is oorspronkelijk van de hand van het socialistische architectenduo Gulden en Geldmaker. Het in de stijl van de Amsterdamse School ontworpen gebouw ondergaat nu een complete gedaanteverwisseling. De historische voorgevel ondergaat een opknapbeurt. Oorspronkelijke details keren terug, maar de rest van het complex is tot aan de nok gesloopt.
Architectenbureau Hooyschuur wijzigde de structuur van het gebouw radicaal. Achter de oude gevel is een veelheid aan kleine woningen vervangen door 25 wibo-woningen (wonen in een beschermde omgeving), vijf dure huurwoningen en 29 koopappartementen. Om goede toegankelijkheid te realiseren, krijgen alle woningen een galerij en een lift. De architect heeft kans gezien zonder aantasting van de sfeer op twee hoeken van het pand een liftinstallatie te plaatsen. Ook is onder de binnentuin een kelder gebouwd. Oplevering van blok III is voorzien in het najaar van 2008.

Variatie

De herinrichting van het complex past bij het beleid van stadsdeel Westerpark en woonstichting om de variatie in de Spaarndammerbuurt te vergroten. Kleine woningen worden samengevoegd. Een deel van de woningvoorraad wordt verkocht.
Renovatie van het Spaarndammercarré is al twee jaar gaande. Twee gebouwen met grotendeels sociale huurwoningen werden alleen gemoderniseerd. Bij renovatie in de jaren zeventig was de gevel zodanig verminkt, dat het volgens De Key niet meer haalbaar was de oorspronkelijke gevel te herstellen. Bij het aangrenzende blok aan het Spaarndammerplantsoen werden wel zoveel mogelijk historische elementen hersteld. Speciaal voor die renovatie werden raampartijen, deuren en kozijnen opnieuw ontworpen. De woongebouwen kwamen in bezit van De Key na een ruiloperatie met Alliantie Amsterdam.

Reageer op dit artikel