nieuws

Leiden haalt definitieve streep door bouw asielzoekerscentrum

bouwbreed

De gemeente Leiden geeft geen bouwvergunning af voor het asielzoekerscentrum die in de wijk Roomburg in Leiden moest komen. Dat heeft het college van B en W besloten.

De reden is de uitkomst van een zettingsonderzoek door het onderzoeks- en adviesbureau Geodelft.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de maximaal acceptabele waarden voor zettingen op een rijksarcheologisch monument – zoals Roomburg – worden overschreden. Een definitieve afwijzing van de monumentenvergunning voor de huidige en toekomstige bewoners duurt te lang, vindt de gemeente. Daarom is besloten om de tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning voor de oprichting van een nieuw asielzoekerscentrum helemaal te weigeren.
De Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten geeft aan dat bebouwing op de aangewezen locatie alleen mag met een maximale zetting van 25 centimeter. De samendrukking van de archeologische laag mag maximaal 7 procent zijn. Als deze waarden worden overscreden dan worden de archeologische resten in de grond aangetast of op zo’n manier beschadigd dat zij geheel verdwijnen, aldus RACM.

Streep

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wilde een asielzoekerscentrum van drie verdiepingen. Het onderzoek van Geodelft heeft aangetoond dat één verdieping al te veel is.
De gemeente Leiden heeft nu een definitieve streep gehaald door de plannen. Het huidige centrum moet februari volgend jaar sluiten. Leiden heeft al aangegeven geen initiatieven te nemen om een andere plek aan te wijzen. Eerder beschuldigden bewoners het COA ervan dat het de bouw van het tijdelijke asielzoekerscentrum niet Europees had aanbesteed.

Reageer op dit artikel