nieuws

Krapte arbeidsmarkt vraagt cultuuromslag

bouwbreed

De knop moet om bij werkgevers. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een ander personeelsbeleid en een cultuuromslag op de bouwplaats, vindt regiobestuurder Katja Ü nl ü t ü rk van FNV Bouw.

“Je ziet aan de ene kant dat er nog steeds voldoende instroom van jongeren in de bouw is. Maar na 1 of 2 jaar is een groot deel alweer vertrokken. Aan de andere kant zie je ook dat de instroom van vrouwen en allochtonen niet van de grond komt. Dat heeft alles te maken met de cultuur,” vindt de sectorbestuurder.
De bouw komt traditioneel over, heeft nog steeds de naam van slechte arbeidsomstandigheden en kampt met een slecht imago. “Als je daar wat aan doet, verbeter je het imago waardoor de bouw weer een aantrekkelijke werkgever kan worden.”
Uit onderzoeken blijkt dat de moderne werknemer anders is dan vorige generaties werknemers. “Ze zijn minder carrièregericht. Ze zoeken eigen dingen in het leven waardoor ze een gelukkig mens worden. Daarin past een goede balans tussen werk en privé. De bouw is daar op een enkele uitzondering na nog niet aan toe. Dat zal wel moeten komen wil de bouw ook in de toekomst nog jongeren aan zich willen binden”, aldus Ü nl ü t ü rk.
In haar eigen omgeving ziet zij een opkomst van klusvrouwen. Die willen bewust niet bij een bouwbedrijf gaan werken maar zelfstandig zijn omdat ze dan baas zijn over hun eigen tijd. “Maar het toont aan dat vrouwen best in staat zijn in de bouw te werken mits zij op het gebied van arbeidstijden het nodige kunnen regelen. Dat is in de bouw nu nog heel lastig”, aldus Ü nl ü t ü rk.

Knop om

Daarom vindt zij dat de knop om moet bij de werkgevers. Die moeten wat haar betreft oog hebben voor moderne arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf waarbij de mogelijkheden die er zijn op het geb ied van deeltijdwerk en vakantieperioden ten volle benut worden. Ze beseft wel dat het de nodige tijd zal kosten om werkgevers op dit punt anders te laten denken. “Maar gezien de arbeidsmarkt is het niet iets dat nog jaren kan wachten of geleidelijk kan worden ingevoerd. Het zal liever vandaag dan morgen moeten gebeuren”, aldus de regiobestuurder.
In de bedrijfsvoering zal dan het nodige moeten veranderen. “Ik heb het gevoel dat de wil om innovatief te zijn wel eens ontbreekt. Innovatie kan echter de gewenste verandering tot stand brengen. Dat geldt zowel voor innovatie op het gebied van de arbeidsverhoudingen en het arbeidsvoorwaardenbeleid op bedrijfsniveau als voor innovaties op het gebied van logistiek en planning. Ik ben dan ook op zoek naar proefbedrijven die deze kant op willen”, aldus Ü nl ü t ü rk. Vrijdag organiseert zij een bijeenkomst in Harderwijk waar over al deze zak en gesproken gaat worden.

Reageer op dit artikel