nieuws

Kookboek voor architecten

bouwbreed Premium

Ontwerpen is duidelijk meer dan het kiezen voor een bepaalde vorm. Zoals bij het bereiden van een maaltijd gaat het niet alleen om het samenvoegen van ingrediënten maar vooral om het proces. Ook bij architectonisch ontwerpen is er sprake van het ‘bereiden’ van vormen om tot een compositie te komen. De recentelijk verschenen uitgave ‘Ontwerp en Analyse’ kan daarbij als kookboek dienen.

Ontwerpen is duidelijk meer dan het kiezen voor een bepaalde vorm. Zoals bij het bereiden van een maaltijd gaat het niet alleen om het samenvoegen van ingrediënten maar vooral om het proces. Ook bij architectonisch ontwerpen is er sprake van het ‘bereiden’ van vormen om tot een compositie te komen. De recentelijk verschenen uitgave ‘Ontwerp en Analyse’ kan daarbij als kookboek dienen.
‘Ontwerp en Analyse’ is een uitgave van Uitgeverij 010 Rotterdam. Het boek biedt de lezer een grote verzameling architectonische kennis voor algemeen vermaak en creatieve overpeinzing. De redactionele nadruk ligt op de bespreking van diverse ontwerpopvattingen in historisch perspectief. De uitgave geeft informatie over het ruimtelijk ontwerpen en heeft betrekking op zowel de architectuur, de stedenbouw als de landschapskunde. Daarbij stelt een omvangrijk begrippenapparaat de lezer in staat om de factoren te definiëren die op de keuzes van de ontwerper van invloed zijn.
De opbouw van het boek is logisch. Op het voorwoord na, dat praktisch geheel in architectonische orakeltaal is geschreven, biedt Ontwerp en Analyse de lezer heldere teksten, fraaie illustraties en foto’s die het boek leerzaam en prikkelend maken voor hen die zich willen verdiepen in ruimtelijk ontwerpen. Zo komt in elk hoofdstuk een deelaspect aan bod. Hoofdstuk 1 gaat in op de omschrijving van het ontwerpproces en de basisprincipes van de ontwerpanalyse. In hoofdstuk 2 geven de auteurs het formele instrumentarium van de ontwerper en de ordening van ruimte en materiaal. En in het derde hoofdstuk gaan ze in op de relatie tussen het gebruik en het ontwerp.
Vervolgens komt de verhouding tussen en ontwerp en bouwkundige technologie aan bod. Daarna volgt in hoofdstuk 5 de typologie waarin de bouwkundige ordening, het gebruik en de constructie aan elkaar worden gerelateerd. Het boek besluit met een hoofdstuk over de verhouding tussen ontwerp en de geografische en historische context. De auteurs zijn verbonden aan de faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
Menno Jelgersma

Reageer op dit artikel