nieuws

Kind eren spelen eerste viool i n poli Groningen

bouwbreed Premium

Vormgever Bert Baron uit Drachten prijst zich gelukkig dat hij nooit naar het ziekenhuis hoefde, maar dat is het afgelopen jaar wel veranderd. Onlangs werd zijn eerste kinderpoli opgeleverd, voor het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG). “Het UMCG is een stad op zich, daarbinnen heb ik een gebouw ontworpen.”

Het UMCG behoort tot de grootste ziekenhuizen van Nederland, evenals de universitair medische centra van Amsterdam, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Het Groningse ziekenhuis telt tien fysieke poliklinieken, die kunnen worden gezien als aparte ziekenhuisjes binnen het UMCG. Dit geldt ook voor de kinderpoli, die na tien jaar toe was aan een nieuwe vormgeving.
Daarvoor vroeg het ziekenhuis bureau Bert Baron Vormgevers uit Drachten. Als vormgever combineert Baron naar eigen zeggen de creatieve vaardigheden van zowel architecten als binnenhuisarchitecten met technische kennis van installaties en werkprocessen. “Zoals bij een mens lichaam en geest één zijn, kun je bij een gebouw het interieur niet van het exterieur scheiden”, stelt Baron.
Hij vervolgt: “Sommige architecten zien hun vak als bouwkunde, andere architecten zien het vooral als bouwkunst. Het zit niet in elke persoon om technische met creatieve vaardigheden te combineren, maar dat is wel het mooiste.”
De vormgever paste zijn gecombineerde ontwerpfilosofie toe op de kinderpoli in Groningen. Voornamelijk door het kind centraal te stellen in de 500 vierkante meter wachtruimte. Voorheen was de poli ingedeeld naar specialisme, zoals in de meeste ziekenhuizen gebruikelijk is. Dat betekent: wachtruimtes in elke hoek, waar mensen zelf maar moeten zien hoe ze willen wachten. Dat kan beter, dacht Baron.

Om die reden deelde hij de jonge patiëntengroep in drie leeftijdscategorieën in en maakte hij aparte wachtruimtes.
“De ruimte voor de jongste groep van 0 tot 6 jaar heeft knuffelbankjes. Daar kunnen kinderen veilig op de schoot van hun begeleider klimmen. De kinderen van 7 tot 12 jaar hebben een stoer cybercafé met voor hen geschikte spelletjes. De jeugd van 12 tot 18 jaar geniet meer privacy in de multimediale ruimte, omdat ze meestal zelfstandig komen,” legt Baron uit.
De nieuwe Beatrix Kinderkliniek is onlangs opgeleverd. Alleen de beeldschermen boven de logistiek verbeterde ontvangstbalies, het losse meubilair en de computers voor de oudste groep ontbreken nog. Het meest opvallend is het zebrapad dat vanaf de ingang naar de balie loopt met daarboven een in drie richtingen golvend plafond met neon verlichte randen. De geometrische figuren op de buitengevel staan ook binnen op de balies, voor de herkenbaarheid.
Hoofdaannemer Brands Bouw uit Groningen bouwde de kinderpoli binnen twee maanden. Snel bouwen was noodzakelijk, omdat de poli al die tijd in werking bleef.

Snelheid

De snelheid was mogelijk dankzij het langere voortraject; voorbereiden en afstemmen nam twee jaar in beslag in plaats van één jaar. “Door de planning nauwkeurig af te stemmen met het grote aantal betrokken partijen, is vertraging in de uitvoering voorkomen”, verklaart Baron.
De vormgever ziet zichzelf als spin in het complexe web van partijen. “Architecten moeten alles weten in de bouw, net als huisartsen in de gezondheidszorg. Maar architecten weten iets van heel veel, terwijl een aannemer juist heel veel van iets weet. Onze kracht zit in de samenwerking met aannemers en opdrachtgevers. De bouwwereld is voor mij een veelkoppig monster”, aldus Baron.
Op dit moment werkt de vormgever aan het woonzorgcentrum Warrenhove en aan een serviceflat, beide in Drachten. Baron wil zich meer gaan richten op het ontwerpen van kinderpoli’s. Met een knipoog: “Ik hoop binnenkort meer in ziekenhuizen te vinden te zijn”.

Reageer op dit artikel