nieuws

Kamer heeft moeite met nieuwe vertraging hsl

bouwbreed Premium

De opening van de hogesnelheidslijn is verder vertraagd. Volgens minister Eurlings (verkeer) is het te risicovol om het spoor in december in gebruik te nemen. De Tweede Kamer reageert geërgerd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Eurlings dat het besluit niet te vermijden is. Hij baseert zich op een risicoanalyse die de projectorganisatie heeft gemaakt. Meerdere oorzaken blokkeren een veilig gebruik: het opruimen van het bouwstof in de Groene Hart-tunnel, tegenslag bij het beveiligingssysteem ERTMS en gebrek aan geschikte locomotieven. De minister heeft vervoerder HSA een schadevergoeding van 37 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld.
De Tweede Kamer heeft grote moeite met de nieuwe vertraging en zal de minister morgen in een debat aan de tand voelen. SP en GroenLinks voelen wel wat voor een parlementaire enquête. CDA-Kamerlid Ger Koopmans wijst erop dat de commissie-Duivesteijn al heeft gewaarschuwd voor grote tegenslagen bij de hsl. “Het zijn stuk voor stuk wurgcontracten, waarbij de overheid steeds opdraait voor de missers van anderen.” PvdA-Kamerlid Diederik Samsom vindt een enquête niet nodig als oktober 2008 haalbaar blijkt. “Ik stel de prioriteit bij het rijden van die treinen.”
De minister waarschuwde vorige maand al voor nieuwe tegenslagen. Het was de bedoeling dat in december treinen met 160 kilometer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam zouden rijden. In oktober 2008 zouden de eerste hsl-treinen met 300 kilometer doorrijden, naar Breda, Antwerpen en uiteindelijk Parijs.

Tests

Maar volgens de risicoanalyse komt ook die datum onder druk te staan, aldus Eurlings. De projectorganisatie probeert de dreigende vertraging te beperken door samen met exploitant HSA te kijken naar mogelijkheden om noodzakelijke tests door te schuiven. Vooralsnog houdt Eurlings de streefdatum van oktober 2008 voor de start van het vervoer overeind.

Reageer op dit artikel