nieuws

Hoogwatermodellen betrouwbaarder door kennis van vegetatie uiterwaarden

bouwbreed Premium

Hoogwatermodellen zijn een stuk betrouwbaarder te maken door de vegetatie in de uiterwaarden goed te beschrijven: lopen die onder water, dan vertraagt de aanwezige vegetatie de stroming. De vertragende werking van vegetatie is namelijk niet simpelweg te beschrijven met de ‘ruwheid’ van de bodem. Vegetatie is namelijk complex. Dat blijkt al als de planten vereenvoudigd worden voorgesteld door starre staafjes met verschillende dikten en tussenafstanden. Turbulente wervels vertragen de stroming. Huthoff kiest daarom voor een twee-lagig model waarin hij de stroming bóven en tússen de vegetatie gescheiden beschrijft. Kleinschalige turbulentie tot in detail beschrijven is gecompliceerd en vergt veel rekenkracht, aldus de promovendus, die naar een vereenvoudigde beschrijving zocht. Het nieuwe model levert wiskundige vergelijkingen op die de gevolgen van stroming over een veld van starre staafjes beschrijven en die eenvoudig in bestaande riviermodellen zijn in te passen.In de staafjes zijn de eigenschappen van de planten weliswaar geïdealiseerd, maar vergeleken met de natuurlijke situatie geven deze modellen veelbelovende resultaten. “Grootschalige uitwerking van de turbulente stroming is betrouwbaar te voorspellen zonder al te geavanceerde numerieke modellen en zonder grote rekenkracht”, aldus de onderzoeker.Huthoff promoveerde onlangs aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente. Hij voerde zijn onderzoek uit bij de afdeling Waterbeheer, onderdeel van onderzoeksinstituut Impact van deze universiteit, in samenwerking met adviesbureau HKV Lijn in Water.

Promovendus Freek Huthoff heeft de turbulente wervels die hiervoor verantwoordelijk zijn, in een model gevat.

Reageer op dit artikel