nieuws

Hondsbossche Zeewering blijkt nog zwakker dan gedacht

bouwbreed

Rijkswaterstaat moet zo snel mogelijk extra zand aanbrengen bij de Hondsbossche Zeewering tussen Petten en Camperduin. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie zijn bezorgd over de veiligheid van de Zwakke Schakel.

Hondsbossche en Pettemer Zeewering is door het Rijk aangewezen als prioritaire zwakke schakel. Dat houdt in dat de kustverdediging hier thans een superstorm – die eens in de 10.000 jaar voorkomt – niet kan tegenhouden. Het Rijk heeft voor de acht schakels in Nederland 740 miljoen euro beschikbaar gesteld om ze voor 2015 te versterken.

Nieuw onderzoek van ingenieursbureau Witteveen + Bos heeft die onrust gevoed. Zondag maakten het hoogheemraadschap en de provincie Noord-Holland bekend dat een geul vlak voor de kust veel meer is uitgesleten dan bedacht. Daardoor is de faalkans van de zeewering veel hoger dan 1 op 10.000. Het veiligheidsniveau voor het gedeelte van de zeewering tussen de overgangen met de duinen ligt nu tussen de 1 op 100 en 1 op 800. Dit houdt in het ergste geval in dat de dijk een storm die eens in de honderd jaar voorkomt, niet kan tegenhouden.
Witteveen + Bos was gevraagd de gevolgen van de nieuwe Hydraulische randvoorwaarden voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te toetsen. Het toetseninstrumentarium van de voorwaarden is aangepast aan de nieuwste inzichten. Het ingenieursbureau was al ingehuurd voor de startnotitie mer (milieueffectrapportage).
Volgens het hoogheemraadschap draagt de suppletie die Rijkswaterstaat (RWS) er nu wil uitvoeren, onvoldoende bij aan de veiligheid en het verkleinen van de faalkans van de zeewering.

Suppletie

RWS wil een verder uit de kust liggende suppletie uitvoeren, verdeeld over een grotere afstand dan oorspronkelijk geraamd. Maar om de overschrijdingskans te verkleinen, is het noodzakelijk dat RWS nog voor het komende stormseizoen, dat over twee weken begint, de vereiste zandsuppletie uitvoert en in stand houdt, zo waarschuwt dijkgraaf Monique de Vries van het Hollands Noorderkwartier. “Alleen zo kan de periode tot de definitieve dijkverbetering worden overbrugd.” Het zou gaan om ongeveer 6 tot 7 miljoen kubieke meter zand extra; iets wat in een ontwerp suppletieplan van RWS staat. De megazandbank moet de kracht van de golven breken, voordat ze de waterkering bereiken.
De Vries en gedeputeerde Rinske Kruisinga van Noord-Holland hebben de problemen de afgelopen weken nadrukkelijk aangekaart bij staatssecretaris Huizinga (water) en hoofdingenieur-directeur van RWS in Noord-Holland, Max de Groot, zo zeggen zij.
Een woordvoerder van RWS Noord-Holland stelt in een reactie de kritiek niet helemaal te begrijpen. Gisteren is overleg geweest tussen RWS, provincie en Hoogheemraadschap. Wat daar is uitgekomen is nog niet bekend. Morgen komt RWS met een plan van aanpak.
“In het voorstel aan de staatssecretaris staat wat moet gebeuren en of sprake is van een onveilige situatie. De staatssecretaris heeft eerder al aangegeven dat als sprake is van een onveilige situatie, nog voor de start van het stormseizoen maatregelen worden genomen”, aldus de woordvoerder van RWS.

Reageer op dit artikel