nieuws

Honderden scholen tedicht bij fijnstofbron

bouwbreed Premium

Honderden scholen in Nederland liggen gevaarlijk dicht bij drukke wegen die veel fijn stof veroorzaken. In Noord-Holland krijgen op veertien plaatsen scholieren les op minder dan 100 meter van de snelweg.

De afstand van scholen tot drukke wegen is hevig in discussie. Minister Cramer van VROM wil dat in de toekomst alleen maar scholen gebouwd worden als ze verder dan 100 meter van de snelweg en 50 meter van de provinciale weg liggen. In juni bleek uit een grootschalig Duits onderzoek in het Ruhrgebied dat mensen die binnen 50 meter van een druk bereden verkeersweg wonen 63 procent meer kans hebben op verkalking van de kransslagaders bij het hart.
Wie 101 tot 200 meter van drukke wegen domicilie houdt, heeft een verhoogd risico van altijd nog 8 procent. Het over een periode van vijf jaar bij 4814 personen van 45 tot 74 jaar uitgevoerde onderzoek sloeg in als een bom. Volgens het CBS bevinden zich van de huidige scholen er 43 binnen de door de minister gestelde norm van 100 meter. Vanuit de Tweede Kamer bestaat druk om de veiligheidsgrens op te voeren tot 300 meter. Wordt daadwerkelijk de norm 300 meter dan verkeren 275 scholen binnen de gevarengrens.

Opvallend

Het CBS becijfert dat in Nederland de ingang van de scholen zich gemiddeld bevinden op 3,2 kilometer van de middenberm van een snelweg. In Utrecht bedraagt de afstand 2,3 kilometer. In het met relatief weinig snelwegen gezegende Friesland zijn de scholen in doorsnee 6,4 kilometer van de drukke verkeersaders verwijderd. Gelderland heeft verreweg de meeste scholen die op minder dan 50 meter liggen van provinciale wegen: 19. Alleen Groningen komt met een score van 12 een beetje in de buurt bij Gelderland. Bij de snelwegen is opvallend dat in Noord-Holland 14 scholen zich op minder dan 100 meter van het drukke verkeer bevinden.

Reageer op dit artikel