nieuws

Enthousiasme voor proef met afkoppelen

bouwbreed

Meer dan twintig huishoudens hebben zich aangemeld voor een proef met het afkoppelen van regenwater in de Arnhemse wijk Hoogkamp. Het hemelwater wordt dus niet meer afgevoerd via het riool, maar bijvoorbeeld geïnfiltreerd in de bodem. De proef start in de Mauvestraat en wordt, als de resultaten succesvol zijn, uitgebreid over de hele wijk.

Meer dan twintig huishoudens hebben zich aangemeld voor een proef met het afkoppelen van regenwater in de Arnhemse wijk Hoogkamp. Het hemelwater wordt dus niet meer afgevoerd via het riool, maar bijvoorbeeld geïnfiltreerd in de bodem. De proef start in de Mauvestraat en wordt, als de resultaten succesvol zijn, uitgebreid over de hele wijk.
Arnhem heeft moeite de afspraken met het waterschap over hoeveelheid afgekoppeld verhard terrein, na te komen. Het afkoppelen van openbaar terrein wordt gecombineerd met het opknappen van de openbare ruimte, maar dat is nog niet genoeg. Om de afspraken te halen moet ook 17 hectare particulier terrein worden afgekoppeld. Onder de bestaande subsidieregeling haakten veel bewoners af vanwege de rompslomp. Bij de nieuwe proef verzorgt de gemeente zelf de afkoppeling en draagt ook de kosten.

Reageer op dit artikel