nieuws

‘Energielabel op 1 januari onhaalbaar’

bouwbreed Premium

Invoering van het energielabel voor woningen is per 1 januari niet haalbaar door het ontbreken van voldoende gecertificeerde bedrijven die de nodige metingen kunnen uitvoeren. Daarom moet het label later worden ingevoerd. Dat stelt Fred Schuurs, directeur van VvE Belang, een vereniging voor eigenaren van appartementen.

Schuurs vindt het bovendien onrechtvaardig dat woningcorporaties een jaar uitstel hebben gekregen om hun panden te voorzien van een energielabel, terwijl particulieren die hun woning willen verkopen wel per 1 januari zo’n label moeten hebben om te tonen hoe energiezuinig hun huis is. Schuurs verwacht bovendien dat veel huiseigenaren door het wettelijk verplichte energielabel in de knel komen. Omdat de VROM-campagne die de nieuwe wetgeving onder de aandacht moet brengen te laat is begonnen, beweert Schuurs, zijn velen niet op de hoogte van deze verplichting.
“Verkopers die niet tijdig over een energielabel beschikken, komen in de positie de wet te moeten overtreden”, zegt Schuurs. “En het is de vraag of notarissen wel koopakten willen passeren, wanneer niet is voldaan aan de wet.” Daar komt bij dat er niet voldoende gekwalificeerde bedrijven zijn om de voor het energielabel noodzakelijke metingen te verrichten. Volgens Schuurs zijn er momenteel niet meer dan 29 gecertificeerde ondernemers. “Er zullen dus binnenkort wachtlijsten ontstaan voordat een verkoper over een energielabel kan beschikken.”
Hij verwacht dat zowel huizenkopers als verkopers schade zullen oplopen. Als een woning onvoldoende energiezuinig blijkt te zijn, kan de koper dit gebruiken in zijn onderhandelingen om de prijs omlaag te krijgen. Daar staat tegenover dat hij vervolgens wel maatregelen moet nemen om het energieverbruik terug te dringen. “Want kopers worden vroeg of laat ook weer verkopers en worden dan op hun beurt weer afgestraft op een te lage score.”

Collectief

Een ander probleem dat Schuur signaleert is dat verenigingen van huiseigenaren veelal het energielabel collectief zullen regelen om zo de kosten te drukken. Maar dat kan pas nadat de algemene ledenvergadering bijeen is geweest en dat gebeurt meestal slechts een keer per jaar.
Verder stelt Schuurs voor dat de regering om huiseigenaren te stimuleren hun cv-ketel te vervangen 500 euro subsidie gaat geven bij aanschaf van een nieuwe. “Dat is goed voor het milieu, de portemonnee en een hogere score in het energielabel”, aldus Schuurs. In plannen voor een financiële bijdrage voor huiseigenaren die zonnepanelen en waterpompen aanschaffen, ziet hij niet veel. Omdat eigenaren van oudere woningen daarvan nauwelijks zullen profiteren.

Reageer op dit artikel