nieuws

Commissie laat alarmbellen soms flink rinkelen

bouwbreed

De commissie Tunnelveiligheid buigt zich binnenkort over de brandgevaarlijke metrostations van Rotterdam en Amsterdam. De gemeente Rotterdam heeft een bouwvergunning aangevraagd om diverse ondergrondse stations, waaronder het Oostplein aan te passen. Daarom zijn zij verplicht advies aan te vragen bij oud-minister Karla Peijs, die de onafhankelijke commissie voorzit.

Aspecten als brandveiligheid, vluchtroutes, maar ook filevorming en duurzaamheid worden onder de loep genomen door de commissie. Zo volgt ook een toets op de beleidsnota tunnelveiligheid, bouwbesluit en andere wet- en regelgeving. “Opvolgen van ons advies is niet verplicht, maar opdrachtgevers of bouwers moeten zeer goed motiveren waarom ze ervan afwijken”, licht Peijs toe, die sinds april voorzitter is van de commissie Tunnelveiligheid. De tunnelexperts hebben in de afgelopen anderhalf jaar advies uitgebracht over dertien tunnels, waaronder de Zuidas, Hubertustunnel, spoortunnel Delft en A2 Maastricht. “Af en toe schrijven we een brief aan de verantwoordelijke burgemeester, wijzen op bepaalde manco’s in een tunnel en adviseren die in het achterhoofd te houden bij het afgeven van een gebruiksvergunning. Reken maar dat dan de alarmbellen gaan rinkelen”, heeft Peijs al ervaren. Ze wil niet kwijt bij welke tunnels dat is gebeurd.
“Het voordeel is dat de commissie zich verre houdt van politiek en volstrekt onafhankelijk functioneert. Ons advies voorkomt een wig tussen de minister en andere belanghebbenden als bouwers en bestuurders. Rijkswaterstaat keurt niet meer haar eigen vlees. De dubbele pet van de opdrachtgever die in veel gevallen zelf oordeelde over veiligheid, is verdwenen”, motiveert Peijs het bestaansrecht van de commissie.

Verhoudingen

Ze wijst op haar buurman, vice-voorzitter Jan van Belzen, die in het dagelijkse leven burgmeester van Barendrecht is. “Ik heb hem als minister voor het eerst ontmoet als belanghebbend bestuurder bij de Betuweroute en daarmee stonden de verhoudingen meteen op scherp. Terwijl we allebei aan hetzelfde project moesten werken. Een onafhankelijk advies van deskundigen had veel moeizame discussies kunnen voorkomen”, concludeert Peijs achteraf.
In de loop van de jaren zullen alle spoor- en wegtunnels langer dan 250 meter de toets moeten doorstaan. Zodra een nieuwe tunnel is ontworpen of een bestaande tunnel wordt verbouwd is de opdrachtgever verplicht om advies aan te vragen. Om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te mijden, bemoeit Peijs zich als de Zeeuwse commissaris van de Koningin niet met de tunnel in Sluiskil en houdt Van Belzen zich verre van Barendrechtse projecten.
De commissie zal binnenkort een positief advies uitbrengen over de plannen voor de Spaarndammertunnel. “Het ontwerp zit goed in elkaar en over alle veiligheidsaspecten is goed nagedacht. Zo worden dreigende files voorkomen met stoplichten voor de tunnel. Daar hebben we niet lang over na hoeven denken”, licht Van Belzen toe.

Oordeel

Rotterdam en Amsterdam hebben aangekondigd de renovatie van de metrolijnen binnen enkele maanden voor te leggen aan de commissie. Gezien de uitkomsten van onderzoeksbureau Peutz, die een keihard oordeel velde over de brandveiligheid van de stations, zal de commissie daar met extra belangstelling naar kijken. Honderden mensen blijken als ratten in de val te zitten als nu een zware brand zou uitbreken. Met aanpassing van de stations is ongeveer 750.000 euro per station nodig. “Er is voortdurend sprake van leerervaringen en nieuwe technieken. Daarom kijken we bij bestaande metrostations anders dan bij nieuwbouw. Ventilatieschachten, rookkanalen en andere technische inzichten zijn niet overal meer in te passen. We kijken naar de meest veilige oplossing, maar het moet wel haalbaar en uitvoerbaar zijn”, besluit Van Belzen.

Zuidas (twee keer)
Hubertustunnel/Koningtunnel
Tweede Coentunnel
A2 Leidsche Rijn (twee keer)
Nijverdal
Drontermeer
Hart van Dieren
N201
Vierhavenstrip
A2 Maastricht (twee keer)
Spoortunnel Delft
Mer-Sluiskil
Noord-Zuidlijn
Spaarndammertunnel
Haags startstation Erasmuslijn

Uitgebrachte adviezen commissie Tunnelveiligheid:

Reageer op dit artikel