nieuws

Commissie-Dekker adviseert over hoofdconstructeur

bouwbreed Premium

De commissie-Dekker, die kijkt naar de vereenvoudiging van de bouwregels, moet zich ook uitspreken over de mogelijke terugkeer van de wettelijke verplichte hoofdconstructeur. Minister Vogelaar (wonen) voelt er niet voor de aanwezigheid van een hoofdconstructeur op de bouwplaats te verplichten, maar is wel bereid er nog eens naar te kijken.

De minister zegde woensdag in een Kameroverleg over de bouwregelgeving toe dat zij de commissie onder voorzitterschap van oud-minister Dekker (VROM) specifiek om advies gaat vragen over de bij wet verplichte hoofdconstructeur. De PvdA-bewindsvrouw deed dit onder druk van haar partijgenoten in de Kamer en de SP-fractie. SP en de PvdA vinden dat de hoofdconstructeur in elk geval bij complexe bouw bij wet moet worden voorgeschreven. Bos en Lommer heeft volgens de twee fracties eens en te meer de noodzaak daarvoor aangetoond.
Vogelaar staat op het standpunt dat het niet nodig is de aanwezigheid van een hoofdconstructeur bij wet te verplichten. In de wet wordt immers al voorgeschreven dat de coördinatie tussen de hoofdaannemer en de diverse onderaannemers goed moet zijn geregeld. “Het is nogal ingrijpend om als wetgever ook te gaan zeggen hoe ze dat dan precies moeten doen”, aldus de minister. Ze waarschuwde de Kamer om incidenten zoals Bos en Lommer vooral niet te gaan beantwoorden met nieuwe ingrijpende bouwregelgeving. “De pijn zit niet in de regels, maar in het niet goed naleven en toepassen van de regelgeving”, aldus de minister.

Herziening

Vogelaar wees de Kamer erop dat zij werkt aan een herziening van het Bouwbesluit uit 2003 en dat zij in 2009 de vernieuwde bouwvoorschriften wil invoeren. Ze zegde de Kamer toe dat zij in dat verband ook zal bekijken of er een voorschrift voor de toepassing van zonne-energie bij nieuwe woningen moet komen. De minister liet doorschemeren daar sympathiek tegenover te staan.
Ook maakte minister Vogelaar duidelijk dat ze nog gaat kijken naar mogelijke regels voor veilige arbeidsomstandigheden in gebouwen. Aanleiding zijn klachten van onder andere de glazenwasbranche dat architecten er in hun ontwerpen er te weinig rekening mee houden dat er ook veilig gewerkt moet worden.

Reageer op dit artikel