nieuws

CDA wil uitleg gebundelde contracten

bouwbreed Premium

Het op één hoop vegen van alle natte en droge deelcontracten in een groot contract voor variabel onderhoud, is de CDA-fractie in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vrezen uitsluiting van kleine en middelgrote aannemers.

Rijkswaterstaat Brabant gaat volgend jaar wel op deze manier werken, kondigde de projectmanager onlangs in Cobouw aan. Het CDA vreest echter dat met deze manier van aanbesteden alleen de grote bouwbedrijven nog kunnen inschrijven op overheidsopdrachten. De fractie wil opheldering van verkeersminister Eurlings.
Projectmanager Joost Bastiaansen zei vorige maand dat negen natte en droge deelcontracten voor variabel onderhoud in één contract van enkele tientallen miljoenen euro’s zijn gebundeld. Daarmee bestrijkt de opdracht een breed scala, variërend van baggerwerk en asfaltonderhoud tot bodemsanering. Met één engineering & construct contract verwacht Rijkswaterstaat als opdrachtgever minder tijd kwijt te zijn, zei Bastiaansen in deze krant.

Kennis

Tweede Kamerleden Eddy Bilder en Ad Koppejan vinden het een slechte zaak dat op deze manier de kleine en middelgrote bouwbedrijven niet meer rechtstreeks kunnen inschrijven op deelcontracten. De kamerleden willen dat Eurlings de aanbestedingswijze aanpast om dit te voorkomen. Zij vinden het ook geen goed signaal naar de buitenwereld, te meer omdat het mkb in het regeerakkoord een belangrijke rol krijgt toebedeeld van de regering.
Het CDA is bang dat – door het compleet uitbesteden van grote pakketten werk – relevante kennis bij Rijkswaterstaat verloren gaat.
De kamerleden vragen zich af of deze manier van werken ook echt effectiever is. Zij willen daarom van Eurlings weten hoeveel inschrijvingen er waren op het moment dat Rijkswaterstaat meerdere contracten aanbood en hoeveel zijn dat er zijn nu diezelfde contracten worden gebundeld in één contract.”
De Vereniging van waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) is blij met de aandacht voor de aanbestedingspraktijken. Zij geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst van de Nederlandse waterbouw als – zoals het Brabantse voorbeeld – het beleid wordt om droge en natte werken te combineren. “De marktcijfers geven aan dat bij zo’n combinatie de waterbouwkundige elementen bijna altijd een kleiner deel van een werk zullen vormen. Voor de waterbouwer rest dan slechts onderaanneming, met alle gevolgen van dien”, aldus directeur Fries Heinis van de VBKO.

Reageer op dit artikel