nieuws

Bouwvakker moet gezond pensioen halen

bouwbreed Premium

Werknemers in de bouw moeten gezond hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. Alleen dan kan het een aantrekkelijke bedrijfstak zijn om in te stromen. Dit zegt Conga-voorzitter Klein Poelhuis.

De bouw kampt nog steeds met het verkeerde imago dat je met je veertigste versleten bent. “Dat is geen prettig vooruitzicht als je van plan bent lang te leven en in dat leven vooral veel te ondernemen”, zei Klein Poelhuis bij opleidingsinstituut BGA in Boxtel ter gelegenheid van de Week van de Veilige Bouw.
“In deze tijd willen werknemers steeds meer opties openhouden en hun leven naar eigen inzicht inrichten en dat het liefst in goede gezondheid. Meer tijd voor het gezin, meer tijd voor ontspanning en meer tijd voor brede ontwikkeling, verdraagt zich niet met het perspectief op een kwakkelende gezondheid.
Met het oog op de bevooroordeelde arbeidsmarkt zal het arbeidscredo van de bouw dan ook moeten gaan luiden dat je onbekommerd je pensioengerechtigde leeftijd haalt zonder beroepsklachten”, aldus de voorman van de gespecialiseerde aannemers.
Hij vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, opdrachtgevers, werkgevers en werknemers met elkaar te praten over veiligheid in termen van plezierig werken, hogere opbrengsten en lagere kosten voor alle betrokkenen, meer toegevoegde waarde zowel voor individuen als voor de sector als geheel en voor de samenleving. “Regels en voorschriften, mits zinvol en niet tegenstrijdig, dienen door alle partijen te worden gerespecteerd en nageleefd en daar moeten we elkaar op kunnen aanspreken.
Plichtverzuim van de zijde van werkgevers en nalatigheid en onverschilligheid van werknemers dienen waar nodig gezamenlijk te worden geattaqueerd”, vindt Klein Poelhuis.

Logistiek

Het met elkaar praten moet er ook toe leiden de logistiek van het bouwproces beter op elkaar af te stemmen en innovaties die arbeid ontzien toe te passen. Dus niet pas nadenken over de volgende fase als de steiger al is gesloopt.
Daarbij moet wat hem betreft helder zijn dat veiligheid op de bouwplaats nooit een concurrentiewapen mag zijn. Dat dreigt omdat de verantwoordelijkheid ervoor maar al te graag van de ene schakel in het bouwproces naar de volgende wordt doorgeschoven. En als er dan boetes worden uitgedeeld door de Arbeidsinspectie is het maar al te vaak de gespecialiseerde aannemer die de pineut is en niet de hoofdaannemer. De gespecialiseerde aannemer is niet te beroerd om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan dat hoofdaannemers niet bereid zijn te betalen. “Door de lage prijzen die de gespecialiseerde aannemer worden gegund, werkt het systeem in de hand dat de gespecialiseerde aannemer gaat bezuinigen op veiligheid en dan span je het paard achter de wagen. Beknibbelen op veiligheid moet niet, concurreren op veiligheid mag niet”, aldus Klein Poelhuis.

Reageer op dit artikel