nieuws

Bouw bij Teteringen eindelijk na veel vertraging van start

bouwbreed Premium

Na jaren van vertraging is de bouw van de eerste woningen in de nieuwe wijk Waterdonken, op de grens van Breda en Teteringen, van start gegaan.

Terwijl de eerste rij huizen al de hoogte in schiet, onthulde wethouder J. Oomen bij de bouwstart een gegraveerde steen die ergens in de wijk een plaats moet krijgen. De gemeente heeft inmiddels 325 bouwvergunningen afgegeven en 253 staan nog op de rol. In de loop van volgend jaar worden de eerste 54 woningen opgeleverd.
Waterdonken maakt deel uit van een forse uitbreiding in en rond Teteringen. In 2004 zette de Raad van State een streep door een aantal bestemmingsplannen, omdat de gemeente geen mer had uitgevoerd. Het deelplan Waterdonken viel hier niet onder de uitspraak, maar zekerheidshalve nam de gemeente die wijk ook mee in de mer. Daardoor liep de bouw van zo’n 2800 woningen vertraging op.
Op dit moment lopen er voor de hele Vinex-locatie nog drie onteigeningsprocedures en drie bodemprocedures die betrekking hebben op de afwikkeling van het verkeer. De uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedures wordt pas in het najaar van 2009 verwacht. In oktober wees de bestuursrechter twee verzoeken om een voorlopige voorziening van Teteringen Verstikt af. De belangenorganisatie is niet tevreden over de maatregelen voor verkeersafwikkeling.

Reageer op dit artikel