nieuws

Blankert: Vorming combinaties moet mogelijk blijven

bouwbreed

Het vormen van combinaties moet mogelijk blijven. Dat vindt Regieraad Bouw-voorzitter Hans Blankert.Na de parlementaire enquête gingen er in de politiek stemmen op om de tijdelijke vrijstelling voor bouwcombinaties te schrappen. Dat zou betekenen dat elke combinatievorming eerst zou moeten worden gemeld bij kartelwaakhond NMa en beoordeeld op mogelijke beperking van de concurrentie.

Onzin, vindt Blankert. “Het is het beste als de algemene maatregel van bestuur op dit punt die binnenkort moet komen, hetzelfde blijft als de tijdelijke maatregel. Combinatievorming kan met capaciteit te maken hebben, maar heeft veel vaker te maken met risicospreiding voor vooral de grotere bedrijven. Het is een fabeltje om te denken dat door combinatievorming de concurrentie zou worden beperkt”, vindt de oud-Dura-topman.
Terugkijkend naar de periode van de eerste Regieraad Bouw constateert hij dat de bouw volwassener is geworden. Het meest recente voorbeeld is wel Van Wijnen dat zich terugtrok uit de aanbesteding van het Friese provinciehuis. Vroeger zou geen bouwer het in zijn hoofd hebben gehaald om openlijk te zeggen dat de reden daarvoor is dat de risico’s te hoog zijn, omdat het bestek zo is dichtgetimmerd dat geen eigen inbreng van de aannemer mogelijk is. “Het is een heel grote vooruitgang dat zoiets nu wel kan worden gezegd. Het is ook in het voordeel van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers dat over zaken als risico’s open kan worden gediscussieerd. Dat voorkomt ruzies tijdens het bouwproces”, meent Blankert.
Op pagina 2:
Regieraad richt zich op concrete acties.

Reageer op dit artikel