nieuws

Bladloodindustrie legt met nieuwe norm de lat hoger

bouwbreed Premium

De Europese bladloodindustrie heeft een nieuwe EN-norm ingevoerd. De verbeteringen die in de nieuwe norm zijn opgenomen, hebben vooral betrekking op de duurzaamheid, veiligheid en bescherming van het milieu.

Deze nieuwe EN-norm 12588 bouwt verder op de vorige, maar bevat tevens nieuwe punten gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. Zo werden door TNO gedurende de laatste jaren verscheidene studies uitgevoerd. De conclusie hiervan was dat een hoger gehalte aan tin de weerstand tegen oppervlaktecorrosie verhoogt. Indien deze corrosie afneemt, is sprake van een nog langere levensduur. Daarom werd de chemische samenstelling in de nieuwe norm aangepast en het tingehalte verhoogd van 0,005 tot 0,05 procent.
Om het risico op een ongeval zoveel mogelijk te beperken, verstrekt de gemeenschappelijke standaard voor alle Europese bladloodproducenten daarnaast klare regels hoe er met bladlood moet worden omgegaan in de werkomgeving en bevat specifieke instructies in verband met het manueel tillen.

Gerecycled

Studies gemaakt door de milieuconsultant Enviros Aspinall hebben daarnaast aangetoond dat meer dan 90 procent van het bladlood wordt gerecycled. De nieuwe EN-norm bevat aanbevelingen over de manier waarop moet worden omgesprongen met overschotten van materiaal op een bouwwerf en met het gerecupereerd materiaal van sloop.

Reageer op dit artikel