nieuws

Betere isolatie belangrijkste energiebesparing woningen

bouwbreed Premium

Beter geïsoleerde woningen verbruiken minder energie. En daarom maakt het Platform energietransitie in de gebouwde omgeving de komende tijd veel werk van isolatie, een van de maatregelen om het stijgende energieverbruik en het klimaatbederf in te dammen.

Nederland telt circa 6 miljoen woningen. Die verbruiken met relatief simpele aanpassingen 30 procent minder energie voor de ruimteverwarming. En daarom zou elk jaar 200.000 tot 300.000 woningen onder handen moeten worden genomen. “Die 30 procent besparing is maar een eerste stap”, benadrukte Jan Terlouw op de vakbeurs Energie 2007 in Den Bosch. “Het uiteindelijke doel ligt op 100 procent energiebesparing voor de ruimteverwarming.”
Nu leert de praktijk de voorzitter van het platform dat het met het energieverbruik voor het verwarmen van ruimten en van tapwater wel goed gaat. Het loopt niet op, ook al komen er meer woningen bij. “De grootste energieverslinders zijn de elektrische apparaten van de bewoners”, stelt Terlouw. En mede daardoor komt het totale energieverbruik in 2050 de helft hoger uit dan wat nu opgaat.
“Dat probleem is niet op te lossen met een spaarlamp”, vindt Terlouw. “Ook niet met het bijbouwen van kerncentrales, omdat daarvoor alleen al de capaciteit ontbreekt.” Er is wel de zon die in een uur zoveel energie op de aarde straalt als de mensheid in een jaar verbruikt. Oftewel: breng 1 promille daarvan in het elektriciteitsnet en het energieprobleem verdwijnt. Het blijkt alleen niet zo makkelijk het benodigde voorwerk te financieren, omdat olie onder investeerders nog steeds de populairste energiebron is.

Verbetering

Voorlopig moet het heil van besparing komen en dat betekent werk aan de woning. “Zo’n ‘energetische verbetering’ mag de particuliere woningbezitter geen geld kosten”, meent Dorine Putman-Devilee van de ASN Bank. “Een kostenneutrale aanpak alleen is echter niet voldoende.” De bewoner moet daadwerkelijk kunnen zien dat deze verbouwing iets oplevert. Daar kan de politiek helpen met een nieuwe subsidie op duurzame energie. En het energiebedrijf kan aan de hand van de maatregelen een lager voorschot vaststellen.
“Sommetjes helpen mede de bewoner over de streep te trekken”, denkt Putman-Devilee. Die kiest niet zomaar voor zo’n verbouwing, ook al vallen woningen na een energetische verbouwing onder een betere categorie van het energielabel. Het Nibud becijferde dat een woning uit de A-klasse, de hoogste categorie, elke maand 59 euro betaalt voor ruimteverwarming en warm tapwater; de bewoner van een energetisch slechtere G-woning is maandelijks 179 euro kwijt. Verbouwing van een woning uit de klasse F naar klasse C kost gemiddeld 5000 euro.
De aanpak heeft ook een onaangename kant: het maakt woningen uit de hoogste klassen duurder. En banken vinden het gemiddelde bedrag dat zo’n verbouwing vraagt, te laag en administratief te duur om er een lening voor te verstrekken. De oplossing voor het eerste probleem ligt bij de politiek, vindt Putman-Devilee. Die voor het tweede bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken van kleine bedragen: de energiebedrijven.

Reageer op dit artikel