nieuws

‘Belgisch bouw financieel gezonder dan gedacht’

bouwbreed Premium

De Belgische bouwsector is financieel gezond. Op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit en toegevoegde waarde scoort zij meer dan behoorlijk. Wel is er sprake van een liquiditeitsprobleem. Dit zijn de conclusies van een studie van bankverzekeraar Dexia en Kefik, het Kenniscentrum voor Financiering van kmo’s (kleine- en middelgrote ondernemingen).

De bouwsector heeft de afgelopen jaren veel betere groeicijfers te zien gegeven dan het geheel van de Belgische economie. Dit jaar zal de groei dalen naar 3 tot 4 procent, maar dat is nog altijd beter dan het gemiddelde groeicijfer voor België van 2,6 procent.
Volgens de studie realiseerde de bouw in 2006 een toegevoegde waarde van 8,5 procent terwijl de totale economie op 2,8 procent bleef steken. Op het vlak van de rentabiliteit deed de bouw het met 9 procent eveneens beter dan de 7 procent die het geheel van de economie scoorde. Toch doen lang niet alle bouwbedrijven het goed op dit terrein. 25 procent van de bouwbedrijven is nauwelijks rendabel en dat is vooral het geval bij de starters.

Solvabiliteit

Op het gebied van de solvabiliteit presteert de bouw dubbel zo goed. Een bouwbedrijf moet gemiddeld 5,5 jaar cashflow hebben om zijn schulden af te betalen. De bouw kent ook een hoge graad van auto-financiering. Slechts de helft van de bouwbedrijven heeft een krediet.
Het zorgenkind van de bouwers is de liquiditeit. De nettokasratio ligt 6 procent lager dan het gemiddelde Belgische cijfer. Dat komt onder meer omdat de aannemers pas worden betaald nadat ze de bouwopdracht hebben voltooid. Ook late betalingen, vooral door de overheid, zorgen voor liquiditeitsproblemen.

Reageer op dit artikel