nieuws

Belangrijkste aangetroffen risicofactoren

bouwbreed Premium

Opdrachtgever

Opdrachtgever
n vertrouwt blindelings op constructeur zonder zicht op zijn kwaliteit
n verwacht dat lager niveaus in bouworganisatie constructieve veiligheid borgen
n stelt een beperkt deel van het budget beschikbaarconstructeur
n benoemt constructieve veiligheid niet expliciet als thema bij uitvraag
n delegeert verantwoordelijkheid verregaand
(Hoofd)constructeur
n accepteert een laag honorarium ivm concurrentie
n controleert berekeningen en tekeningen van deelconstructeurs onvolledig
n beschikt niet over de formele bevoegdheid dwingend op te treden tegen deelconstructeurs
n maakt van interne kwaliteitszorg op projectniveau geen praktijk
n verstrekt moeilijk controleerbare berekeningen in ontwerpfase voor rekensoftware
Directievoerder
n heeft geen formele beslissingsbevoegdheid tav onderaannemers en toeleveranciers
n geeft een reactieve invulling aan toezicht
n stuurt niet op definitie toezicht-/keuringsplannen
n organiseert de co voor mmunicatie tussen toezichthouder en constructeur niet
n geeft geen invulling aan kwaliteitscontrole
Aannemer
n coördineert onvoldoende op bouwplaats bij gelijktijdige afwezigheid directie
n accepteert ad hoc oplossingen bij detailafwijkingen vrij makkelijk
n deelt het werk in de uitvoeringsfase sterk op
n organiseert de communicatie met toezichthouder en constructeur bij afwijkingen niet
n wentelt coördinatiefouten in detailengineering af op hoofdconstructeur
Bouw- en woningtoezicht
n is onvoldoende deskundig en zichtbaar op bouwplaats
n heeft onvoldoende gezag en wordt niet gedekt door superieuren
n is niet op de hoogte van constructief ontwerp
n controleert beperkt
n baseert toezicht op uitvoering niet op grond van risicoafweging
Bron: VROM-Inspectie

Reageer op dit artikel