nieuws

Ballast Nedam werkt samen met Ovast

bouwbreed Premium

Ovast Ontwikkeling en Ballast Nedam Bouw Midden hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 220 koopwoningen en 250 0 vierkante meter bedrijfsruimte in deelgebied Leidsche Maan in Leidsche Rijn. Deze samenwerking tussen ontwerpers en bouwers moet leiden tot een optimale invulling van het gebied. Een zorgvuldige inpassing op het snijvlak van groot- naar kleinschalig, van druk naar rustig en van stedelijk naar landschappelijk is uitgangspunt. Bestaande elementen zoals sloten en boomgaarden worden gehandhaafd. Kenmerkend voor de lintbebouwing wordt het groene profiel met vrijstaande bebouwing op grote kavels met een maximale bouwhoogte van twee lagen en een kap. Een aantal objecten van historische waarde krijgt een prominente plaats in de nieuwe wijk.

Ovast Ontwikkeling en Ballast Nedam Bouw Midden hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 220 koopwoningen en 250 0 vierkante meter bedrijfsruimte in deelgebied Leidsche Maan in Leidsche Rijn. Deze samenwerking tussen ontwerpers en bouwers moet leiden tot een optimale invulling van het gebied. Een zorgvuldige inpassing op het snijvlak van groot- naar kleinschalig, van druk naar rustig en van stedelijk naar landschappelijk is uitgangspunt. Bestaande elementen zoals sloten en boomgaarden worden gehandhaafd. Kenmerkend voor de lintbebouwing wordt het groene profiel met vrijstaande bebouwing op grote kavels met een maximale bouwhoogte van twee lagen en een kap. Een aantal objecten van historische waarde krijgt een prominente plaats in de nieuwe wijk.

Reageer op dit artikel