nieuws

Aanleg van schoolpleinen vraagt om groter budget

bouwbreed Premium

Er moet meer geld beschikbaar komen voor de aanleg van schoolpleinen bij Brede Scholen. Dat betoogden diverse sprekers tijdens het symposium ‘Buitenruimte bij brede scholen’ in Nieuwegein.

Volgens Lia Karsten, sociaalgeografe van de Universiteit van Amsterdam, komt het schoolplein in de knel omdat het een sluitpost is op de begroting.
Architecte Renet Korthals Altes – Carpe ontwerp- en ingenieursbureau – wijst er op dat de Brede School als wijkvoorziening niet uit de verf komt zolang het schoolplein geen duidelijke functie heeft in de buurt. Daarom pleit Dorte Kristensen, directeur van Atelier PRO architecten, voor een apart budget voor schoolpleinen. “Dit budget moet dus helemaal los komen te staan van het bouwbudget”, aldus Kristensen.
Brede Scholen combineren lesruimten met onder meer peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, sporthallen en bibliotheken. Momenteel telt Nederland zeshonderd van dergelijke scholen. In 2015 moeten het er 1500 zijn. Van de huidige Brede Scholen staat 69 procent in achterstandswijken.
Met de bouw van Brede Scholen worden onder meer huisvestingsproblemen in het onderwijs opgelost. Daarnaast kan dit type school bijdragen aan het slechten van sociale problemen in achterstandswijken.

Toegankelijk

“Het schoolplein kan het visitekaartje van de wijk zijn”, aldus Korthal Altes. Een van de voorwaarden is dat het gemakkelijk toegankelijk is. Bovendien moeten er voorzieningen zijn waar bewoners gebruik van kunnen maken. Te denken valt aan picknick banken en sportmogelijkheden.
Daarvoor is geld nodig en dat ontbreekt meestal. “Inbedding van het schoolplein in de wijk is een win-winsituatie”, stelt Kartsen. “De hele buurt kan er van profiteren als het plein een voorziening is waarvan diverse groepen bewoners gebruik maken.”

Reageer op dit artikel