nieuws

Zeventig kerncentrales erbij voor CO 2 -reducering

bouwbreed

Om een duurzame Europese energiehuishouding te krijgen, moeten er over het hele Europese continent voor 2050 rond de zeventig kerncentrales bij worden gebouwd.

Deze ‘vierde generatie’ reactoren vervangen de zestig á zeventig centrales die nu nog in Europa energie opwekken en na 2030 worden gesloopt.
Extra eisen aan die nieuwe kerncentrales zijn dan wel noodzakelijk, zo bepleitten Energie Onderzoek Nederland en de Nuclear Research & consultantcy Group gisteren tijdens de presentatie van hun energievisie. Zo zou er voor 2015 een politiek besluit moeten worden genomen over de eindberging van radioactief afval.

Verdubbeling

ECN en NRG spraken de verwachting uit dat – mede met een gelijk aandeel van kernenergie – in het jaar 2050 de CO 2 -uitstoot met 60 procent is gedaald. Ook moet de energiebesparing in Europa zo’n anderhalf procent per jaar zijn. Dat lijkt weinig, maar het gaat om een verdubbeling van het huidige tempo van terugdringing van de behoefte aan energie. “Overheid, bedrijven en burgers zullen de handen ineen moeten slaan. De doelstelling is ambitieus, maar niet onrealistisch”, aldus ECN-directievoorzitter Ton Hoff. De ECN en NRG zijn kennisinstituten die advies uitbrengen aan onder meer het ministerie van Economische Zaken. Daar krijgen ze ook subsidie van. Volgens Hoff is het gisteren uitgebrachte rapport “een visie op Europa hoe de energievoorziening er in 2050 uit zal zien.”
Een dergelijk rapport is noodzakelijk, zo werd de zaal voorgehouden. Om de risico’s van klimaatverandering te verminderen en de energielevering op peil te houden zijn forse veranderingen in de energievoorziening nodig, zei Hoff gisteren in het Haagse café Dudok in. De olie- en gasvoorraden zullen in 2050 wel uitgeput zijn. Daarom zien de ECN en de NRG tot 2050 een flinke rol weggelegd voor biomassa, wind- en zonne-energie. Ook moeten er meer kolencentrales komen die het uitgestoten CO 2 direct opvangt en naar ‘lege’ gas- en olievelden transporteert. Van daaruit kan het CO 2 worden hergebruikt voor de productie van elektriciteit en waterstof. Die laatste kan weer worden gebruikt in de transportsector. “Er zal een revival komen van de kolen. Maar dan nu wel met opvang van de CO.” Er dient wel strenger te worden gekeken naar arbeidsomstandigheden en de milieueffecten bij kolenmijnen, vinden ECN en NRG.

Windparken

Windenergie zal richting 2050 een enorme impuls krijgen, verwacht Hoff. Volgens hem is het noodzakelijk dat er ongeveer 200 grote offshore windparken worden gebouwd in de Europese wateren. Die parken zouden veel groter moeten worden dan nu het geval is. “Ongeveer 50 windmolens per park. En elke molen moet minimaal 5 megawatt produceren.”
De twee kennisinstituten verwachten dat er, qua woningen en gebouwen, steeds meer gebruik wordt gemaakt van zonne-energie. De zonne-energie komt echter pas vanaf 2020 van de grond, zo voorspelt Hoff. Ook zal de gasketel in huizen helemaal verdwijnen en komt daar elektriciteit voor terug.

Reageer op dit artikel